Budżet obywatelski 2018

Od 3 lipca mieszkańcy miasta mogą składać propozycje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Wnioski będą przyjmowane do 11 sierpnia, a do rozdysponowania jest kwota 400.000 zł.
 Złożone propozycje zadań przejdą na początku weryfikację formalną, a następnie ocenę merytoryczną. Ten etap zakończy się do 3 września, zaś do 9 września poznamy listę projektów, które trafią pod głosowanie mieszkańców. Głosowanie trwać będzie od 11 do 24 września, a wyniki przedstawione zostaną najpóźniej 27 września.
 Na zadania objęte Budżetem Obywatelskim w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2018 r. przeznaczono kwotę 400.000 zł.

Budżet obywatelski? Co to jest?

Budżet obywatelski to swoistego rodzaju konsultacje na temat wydatkowania części gminnego budżetu na projekty, wskazane bezpośrednio przez mieszkańców. Skarżyszczanie będą mogli bezpośrednio zgłaszać inwestycje do realizacji w ich okolicy, ale także współuczestniczyć w wyborze tych, które będą realizowane.

Kto może zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego?

Propozycję projektu do zrealizowania w danym okręgu w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Skarżyska-Kamiennej, który ukończył 16 rok życia i jest zameldowany na terenie miasta Skarżysko-Kamienna.
Każdy mieszkaniec może zgłosić tylko jeden projekt.


Jak zgłaszać projekty?

Nabór propozycji zadań i inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego ustalany na następny rok budżetowy zarządzeniem Prezydenta. Propozycje należy zgłosić na specjalnym formularzu.

Do formularza zgłoszenia projektu wnioskujący musi dołączyć listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 50 mieszkańców miasta, którzy ukończyli 16 rok życia i są zameldowani na terenie miasta Skarżysko-Kamienna.

Prawidłowo wypełniony formularz wraz z listą poparcia i załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta lub wysłać na adres Urzędu pocztą.


Jakie projekty w ramach budżetu obywatelskiego?

Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą byś zgłaszane tylko projekty o charakterze inwestycyjnym.

Każdy zgłaszany projekt musi przyczyniać się do pozytywnego rozwoju miasta i powinien dotyczyć budowy lub remontu elementów infrastruktury miejskiej. Warunkiem jest, by realizacja projektu nie przekraczała roku budżetowego.

Każdy zgłaszany projekt musi dotyczyć zadania planowanego do realizacji na terenie będącym własnością lub będącym we władaniu miasta.

Całkowity koszt zadania w ramach zgłaszanego projektu nie może przekroczyć 50.000 zł


Projekt zgłoszony. Co dalej?

Zgłoszone wnioski będą poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Następnie ze zgłoszonymi przez mieszkańców projektami zapoznaje się Zespół Opiniujący. Zadaniem Zespołu będzie analiza projektów  i opracowanie ostatecznej listy projektów, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców.


Kto wybierze projekty do realizacji?

Decydujący głos będzie należał do samych mieszkańców (powyżej 16 roku życia).

Co ważne – każdy będzie mógł oddać głos tylko na jeden projekt z listy.

 

Które projekty będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego?

Na podstawie wyników głosowania sporządzana zostanie lista rankingowa projektów. O pozycji projektu na liście rankingowej w danym okręgu decyduje wyłącznie suma ważnych głosów mieszkańców oddanych na dany projekt.

Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczone zostaną projekty zajmujące najwyższe pozycje na liście rankingowej – w kolejności od miejsca pierwszego, do wyczerpania puli środków przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację projektów.

 

W razie pytań, bądź problemu z przygotowaniem formularza zgłoszeniowego można skontaktować się pracownikiem Urzędu – Aneta Gajewska tel. 41 25 20 121, pokój 110, I piętro.

źródło:bip.skarzysko.pl

The following two tabs change content below.

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial