Ul. Paryska otwarta

W poniedziałek, 4 grudnia symbolicznym przecięciem wstęgi przedstawiciele samorządu powiatu skarżyskiego – starosta Jerzy Żmijewski oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Janusz Kołodziej przy udziale poseł Marii Zuby, wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, i prezydenta miasta Konrada Krӧniga dokonali oficjalnego otwarcia oraz oddania do użytku przebudowanej ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej. To kolejna inwestycja zrealizowana w tym roku przez Powiat Skarżyski. Jak zaznaczył starosta Jerzy Żmijewski przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulicy Norwida została wykonana przy współudziale finansowym samorządów Powiatu Skarżyskiego i Gminy Skarżysko-Kamienna oraz rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wartość całej inwestycji wyniosła blisko milion sto tysięcy złotych, z czego ponad 445 tys. to dofinansowanie z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, a pozostałe 50% stanowi wkład własny powiatu i miasta. Nowa jezdnia o długości 425 mb jest gotowa. Najistotniejszym elementem tej infrastruktury było poszerzenie jezdni oraz zwiększenie, ze względu na bezpieczeństwo, ilości miejsc parkingowych. Przed remontem na miejscach parkingowych przy zaparkowaniu prostopadłym do osi jezdni samochody wystawały prawie do połowy jezdni. Dziś jest bezpiecznie i nie ma kolizji. Ponadto wykonaliśmy podjazdy i miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – mówił starosta dziękując za wsparcie wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji.

Zadowolenia z wykonanej drogi nie krył wiceprzewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Janusz Kołodziej, inicjator budowy ul. Paryskiej.

Ja dzisiaj jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, z uwagi na to, że ta ulica została wykonana zgodnie z planem. Szczególnie cieszę się, że dziś mamy 75 stanowisk dla samochodów, 5 z podjazdami dla wózków inwalidzkich. Jestem przekonany, ze droga ta będzie dobrze służyć mieszkańcom i jej użytkownikom – zaznaczył wiceprzewodniczący rady.

Poseł Maria Zuba, wojewoda Agata Wojtyszek oraz prezydent miasta Konrad Krӧnig zgodnie podkreślali, że realizacja tej inwestycji to sukces, który był możliwy dzięki owocnej współpracy rządowej i samorządowej. Ponadto panie Poseł i Wojewoda zachęcały samorządy do korzystania z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, na który w województwie świętokrzyskim kwota w kolejnym 2018 roku będzie większa o 16 mln. zł w porównaniu do roku bieżącego.

Przypomnijmy: W ramach zadania pn. “Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej” wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej szerokości 7 m od ul. Norwida do zjazdu do Kauflandu. Na zjazdach natomiast zastosowano łuki o promieniu 6 m. Po stronie północnej zlokalizowano parking prostopadły do jezdni wraz z 5 miejscami dla osób niepełnosprawnych. Wzdłuż miejsc parkingowych usytuowano chodnik oraz rampy dla niepełnosprawnych. Wykonano także 20 zjazdów indywidualnych, azyl dla pieszych, zieleńce oraz oznakowanie pionowe i poziome. W ramach robót instalacyjnych wykonano kanał deszczowy z rur PVC oraz  z rur żelbetowych o łącznej długości 327 mb.

Inwestycję o wartości 1 079 412,35 zł wykonała spółka TRAKT S.A. z Górek Szczukowskich.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial