Uroczystości upamiętniające 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

W miniony weekend na terenie Powiatu Skarżyskiego uroczyście obchodzono 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystości odbyły się m.in. w Suchedniowie, Skarżysku Kościelnym oraz w Kierzu Niedźwiedzim. W obchodach tych Samorząd Powiatu Skarżyskiego reprezentował starosta Jerzy Żmijewski.

Tradycyjnie, jak co roku, w rocznicę powstania styczniowego Federacja Kapituła Równość – Wolność – Niepodległość Kontynuacji Tradycji Powstania Styczniowego 1963 r. organizuje trzydniowe obchody centralne odbywające się w miejscowościach Szydłowiec, Suchedniów, Skarżysko Kościelne, Kierz Niedźwiedzi, Bodzentyn, Wąchock. W tym roku 155 rocznicę uczczono m.in. mszą świętą w intencji poległych i zmarłych Powstańców odprawioną w kościele parafialnym pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Suchedniowie, złożeniem wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Powstańczym przy ul. Bodzentyńskiej oraz 25. Marszem z Suchedniowa do Bodzentyna. W trakcie uroczystości odbywającej się w Suchedniowie, Krzyżami 25. Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów – Bodzentyn uhonorowano instytucje oraz osoby, które w sposób szczególny kultywują tradycję Powstania Styczniowego, dbają o pamięć powstańców oraz zasłużonych uczestników marszu. Medalami zostali odznaczeni: bryg Tadeusz Woś, bryg. Józefa Życińska, Maria Zuba – Poseł na Sejm RP, Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski, Urząd Miasta i Gminy Suchedniów oraz Wiejski Dom Kultury w Mostkach.

Tradycją stały się także obchody rocznicowe Powstania Styczniowego organizowane w Kierzu Niedźwiedzim organizowane przez Gminę Skarżysko Kościelne. W tym roku złożono kwiaty na nagrobku bohatera walk powstańczych Leona Porzeczkowskiego znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Skarżysku Kościelnym. Główne uroczystości natomiast miały miejsce przy Mogile Powstańczej w Kierzu Niedźwiedzim, gdzie odmówiono modlitwę w intencji bohaterów walk powstańczych oraz Ojczyzny, złożono wiązanki kwiatów, zapalono znicze oraz oddano trzykrotny salut armatni.

Podczas obchodów obecni byli m.in. świętokrzyscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, kombatanci, przedstawiciele gmin, rad sołeckich sołectw, szkół,  strażaków, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, przedstawiciele mieszkańców, Związek Strzelecki „Strzelec”, przedstawiciele organizacji strzeleckich m.in. z Litwy, Zgierza, Warszawy, Krakowa i Łodzi, Pińczowa, Staszowa, Kazimierzy Wielkiej, Buska Zdroju, Kadeci z Korpusu Kadetów z Suchedniowa,  przedstawiciele Rycerzy Kolumba, liczne poczty sztandarowe.

źródło:www.skarzysko.powiat.pl

The following two tabs change content below.

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial