Uroczystości upamiętniające 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

W miniony weekend na terenie Powiatu Skarżyskiego uroczyście obchodzono 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystości odbyły się m.in. w Suchedniowie, Skarżysku Kościelnym oraz w Kierzu Niedźwiedzim. W obchodach tych Samorząd Powiatu Skarżyskiego reprezentował starosta Jerzy Żmijewski.

Tradycyjnie, jak co roku, w rocznicę powstania styczniowego Federacja Kapituła Równość – Wolność – Niepodległość Kontynuacji Tradycji Powstania Styczniowego 1963 r. organizuje trzydniowe obchody centralne odbywające się w miejscowościach Szydłowiec, Suchedniów, Skarżysko Kościelne, Kierz Niedźwiedzi, Bodzentyn, Wąchock. W tym roku 155 rocznicę uczczono m.in. mszą świętą w intencji poległych i zmarłych Powstańców odprawioną w kościele parafialnym pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Suchedniowie, złożeniem wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Powstańczym przy ul. Bodzentyńskiej oraz 25. Marszem z Suchedniowa do Bodzentyna. W trakcie uroczystości odbywającej się w Suchedniowie, Krzyżami 25. Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów – Bodzentyn uhonorowano instytucje oraz osoby, które w sposób szczególny kultywują tradycję Powstania Styczniowego, dbają o pamięć powstańców oraz zasłużonych uczestników marszu. Medalami zostali odznaczeni: bryg Tadeusz Woś, bryg. Józefa Życińska, Maria Zuba – Poseł na Sejm RP, Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski, Urząd Miasta i Gminy Suchedniów oraz Wiejski Dom Kultury w Mostkach.

Tradycją stały się także obchody rocznicowe Powstania Styczniowego organizowane w Kierzu Niedźwiedzim organizowane przez Gminę Skarżysko Kościelne. W tym roku złożono kwiaty na nagrobku bohatera walk powstańczych Leona Porzeczkowskiego znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Skarżysku Kościelnym. Główne uroczystości natomiast miały miejsce przy Mogile Powstańczej w Kierzu Niedźwiedzim, gdzie odmówiono modlitwę w intencji bohaterów walk powstańczych oraz Ojczyzny, złożono wiązanki kwiatów, zapalono znicze oraz oddano trzykrotny salut armatni.

Podczas obchodów obecni byli m.in. świętokrzyscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, kombatanci, przedstawiciele gmin, rad sołeckich sołectw, szkół,  strażaków, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, przedstawiciele mieszkańców, Związek Strzelecki “Strzelec”, przedstawiciele organizacji strzeleckich m.in. z Litwy, Zgierza, Warszawy, Krakowa i Łodzi, Pińczowa, Staszowa, Kazimierzy Wielkiej, Buska Zdroju, Kadeci z Korpusu Kadetów z Suchedniowa,  przedstawiciele Rycerzy Kolumba, liczne poczty sztandarowe.

źródło:www.skarzysko.powiat.pl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial