180. rocznica uruchomienia Huty Rejów 16 X 1838 – 2018 r.

Muzeum im. „Orła Białego” zaprasza wszystkich mieszkańców miasta Skarżyska-Kamienna na uroczyste obchody 180-lecia Huty Rejów w dniu 16 X 2018 r. Tego dnia nastąpi uroczysta inauguracja projektu edukacyjnego finansowanego z środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej. Wspólnie z zaproszonymi przedstawicielami NBP dokonamy otwarcia nowej ścieżki dydaktycznej zrealizowanej w ramach tego projektu. Kolejnym punktem będzie odsłonięcie tablicy zrealizowanej przez Koło Studentów Zarządzania AGH w ramach projektu „Śladami Stanisława Staszica”. Dla wszystkich gości przygotowaliśmy także oprowadzanie po ruinach zabytkowego wielkiego pieca.

Uroczystości odbędą się na terenie Muzeum, w parku przy ruinach wielkiego pieca. Muzeum im. „Orła Białego” mieści się na terenie dawnego zakładu wielkopiecowego. Czując się depozytariuszem pamięci o ludziach, hucie i lokalnej historii mamy obowiązek jej pielęgnowania i przywracania w zbiorowej świadomości naszej społeczności. Zapraszamy do wspólnego świętowania 180 rocznicy uruchomienia zakładu wielkopiecowego w Rejowie.

The following two tabs change content below.

Może Ci się również spodoba

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial