23.3 C
Nowy Jork

3 maj – majowa jutrzenka swobody

Published:

Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja uchwalona w 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą po konstytucji amerykańskiej, nowoczesną, spisaną konstytucją. Konstytucja 3 maja zmieniała ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczała znacząco demokrację szlachecką, likwidowała wolną elekcję, wprowadzała zrównanie polityczne mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochronę państwa.

Przyjęcie przez Sejm Czteroletni Konstytucja 3 maja, Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, spowodowało opór republikanów oraz wrogość Imperium Rosyjskiego. Zaledwie kilkanaście miesięcy po jej uchwaleniu została obalona, a ciąg dalszych zdarzeń opartych na zdradzie sprzymierzeńców, konfederacji targowickiej i samego króla, doprowadził do utraty na 123 lata niepodległości I Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Czy dziś można dostrzec pewną analogię do odważnych decyzji Sejmu sprzed 226 laty? Można odnieść wrażenie, że tak rzeczywiście jest. Nowoczesna Unia Europejska, silna, zjednoczona, szanująca prawa wolnościowe obywateli, powinna być najlepszym sprzymierzeńcem jej państw członkowskich. A jak jest w rzeczywistości? Dzisiejsza Unia Europejska jest sprzymierzeńcem, ale dla państw członkowskich w których dominują systemy liberalne i lewicowe. Niestety nie ma w niej miejsca jak widać dla odmiennych wartości. Takich jak wartości narodowe, które szyderczo nazywane są przez czołowych polityków czy urzędników unijnej administracji, elementami nacjonalistycznymi. Obecna opozycja parlamentarna, określona przez samego lidera totalną, niczym targowicka, za pomocą zdrady i spisku, czyni wszystko, może prawie wszystko, by przywrócić swoje prawa, swoje rządy i swój ład liberalno-lewicowy. Można by też w tym miejscu długo podawać przykłady, mnożyć opinie, przytaczać argumenty jednej i drugiej strony. A przecież chodzi tylko o to by w naszym kraju nie było obcych panów. I ważne by mądry Polak poszedł po rozum do głowy i zachował trzeźwość i mądrość również zanim sam sobie wyrządzi szkodę.

Witaj maj, 3 maj, jutrzenko swobody.

Ps. W naszym mieście obchody Konstytucji 3 maja wzorem lat ubiegłych odbywały się w Ostrej Bramie i pod Pomnikiem Niepodległości. I tak jak to miało miejsce w poprzednim roku, obecny Prezydent lansujący wyraźny rozdział Kościoła od państwa (przynajmniej tego jednego Kościoła), w Ostrej Bramie się nie zjawił. No i dobrze. W kontekście jego PSL-owskiego politycznego, pryncypialnego wsparcia, warto oddzielać ziarno od plew.

Grzegorz Małkus
Grzegorz Małkus
Grzegorz Małkus, Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, studia podyplomowe: Zarządzanie Nowoczesną Szkołą - Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Organizacja Pomocy Specjalnej - UJ, Sport Osób Niepełnosprawnych - AWF w Warszawie, Jakość Stanowienia Prawa - Uniwersytet Warszawski.

Related articles

Recent articles

spot_img