22.1 C
Nowy Jork

50- lecie pracy zawodowej Starosty Jerzego Żmijewskiego

Published:

Miło nam poinformować, że 17 sierpnia 2016 r. upłynęło 50 lat pracy zawodowej starosty Jerzego Żmijewskiego.

Pięćdziesiąt  lat  pracy w zawodzie — to duże osiągnięcie. Pięćdziesiąt lat pracy  w większości jako samorządowiec, piastujący prestiżowe stanowiska w pracy tak wyczerpującej, pełnej napięcia intelektualnego  i emocjonalnego — to już osiągnięcie imponujące.

Jerzy Żmijewski, starosta skarżyski należy do grona tzw. samorządowych „dinozaurów”. Jestjednym z najdłużej sprawujących władzę włodarzy w powiecie skarżyskim, jednym z najdłużej stojących na czele samorządu w województwie świętokrzyskim i w Polsce.

Absolwent  Politechniki Świętokrzyskiej i Podyplomowego Studium Prawno-Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1982 roku pełni nieustannie funkcje samorządowe. W latach 1982-1983 zastępca naczelnika Miasta i Gminy Suchedniów,  a od kwietnia 1983 r. do roku 1990 naczelnik Miasta  i Gminy Suchedniów. W latach 1990-1995 burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, następnie  w latach 1994-1998 radny Rady Miejskiej w Suchedniowie. W latach 1998-2002 radny Rady Powiatu Skarżyskiego. W latach 2002-2006 radny Rady Powiatu Skarżyskiego, pełniący funkcję etatowego członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego. W kadencji 2006-2010 radny Rady Powiatu Skarżyskiego, wybrany na funkcję starosty skarżyskiego. W latach 2010-2014 ponownie radny Rady Powiatu Skarżyskiego. W roku 2014 został po raz czwarty wybrany na funkcję radnego powiatowego oraz ponownie powierzono mu funkcję starosty skarżyskiego.                        

Jako doświadczony samorządowiec był inicjatorem wielu przedsięwzięć zarówno na terenie gminy Suchedniów, jak i całego powiatu. W swojej pracy położył nacisk na zbudowanie spójności i jedności powiatu, przynależności zarówno do małych społeczności lokalnych, jak i poczucia tożsamości regionalnej. Z jego inicjatywy w 2002 roku rozpoczęto budowę hali sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół w Suchedniowie, którą oddano do użytku w 2004 roku, a która to do dziś pełni znaczącą rolę w życiu kulturalnym i społecznym Suchedniowa. Był również inicjatorem budowy pierwszej przyszkolnej hali sportowej z prawdziwego zdarzenia przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kamiennej, oddanej do użytku  w 2011 roku, na którą środki finansowe pozyskano m. in. z programów unijnych. Ponadto był inicjatorem zmiany statusu Miejskiego Klubu Sportowego „Orlicz”  w Suchedniowie, który stał się własnością społeczną i działa do dnia dzisiejszego.  Jerzy Żmijewski był także inicjatorem powstania na terenie Miasta i Gminy Suchedniów kilkunastu społecznych komitetów budowy sieci wodociągowej, gazociągowej i telefonicznej, skutkiem czego na terenie gminy powstało kilkadziesiąt kilometrów sieci wodociągowej i gazowej. Zakupiona została także centrala telefoniczna i podłączono ok. 300 abonentów. Jerzy Żmijewski to także inicjator budowy szkół podstawowych w Łącznej i Ostojowie, które oddano do użytku odpowiednio w 1997 i 1989 roku. Do dziś te placówki cieszą się dużą renomą i są znane ze znakomitej infrastruktury. Jako radny, a następnie jako członek Zarządu Powiatu i później starosta, zawsze dbał o rozwój infrastruktury drogowej w powiecie oraz sprawy związane z ochroną środowiska.

W latach 2006-2010 z jego inicjatywy oraz dzięki szerokiej współpracy  z władzami różnych szczebli, pozyskano ze źródeł zewnętrznych na realizację tych celów ponad 32 mln zł. Był także inicjatorem dokonania oceny kategoryzacji dróg powiatowych, dzięki czemu rozpoczęto prace regulujące stan prawny dróg na terenie powiatu oraz opracowany został wieloletni plan modernizacji i przebudowy dróg powiatowych. Powstało w tym okresie wiele istotnych przedsięwzięć drogowych   w powiecie. Z jego inicjatywy podjęte zostały  także prace związane   z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, efektem czego w latach 2009-2014 wykonano termomodernizację w  budynku starostwa oraz budynkach placówek oświatowych.

Jako starosta podjął się w roku 2008 wyzywania w postaci dokonania uporządkowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  na terenie powiatu skarżyskiego. Dzięki trudnym, ale jakże skutecznym decyzjom, do dnia dzisiejszego sieć placówek ponadgimnazjalnych  w powiecie funkcjonuje bez zarzutu i jest jedną z lepiej zorganizowanych w województwie. Na uwagę zasługuje także szereg prowadzonych  z jego inicjatywy w latach 2006-2010 inwestycji i remontów na terenie placówek oświatowych, dla których powiat skarżyski jest organem prowadzącym.IMG_5061

Obecna kadencja starosty to kolejne wyzwania stawiane powiatowi skarżyskiemu. Kolejne znaczące inwestycje drogowe przy wykorzystaniu środków unijnych, dalsze porządkowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie, tworzenie kolejnego Domu Pomocy Społecznej, tak potrzebnego dla naszej społeczności,  podjęcie działań  restrukturyzacyjnych  w kierunku poprawy sytuacji powiatowego szpitala. To także dobra współpraca z włodarzami gmin w celu dalszego rozwoju powiatu i  budowania jego pozytywnego wizerunku.

Starosta Żmijewski stara się aby zostało po nim jak najwięcej. Ważne, że wszystkie realizowane w powiecie inwestycje są przemyślane, komplementarne wobec siebie, rozwiązujące krok po kroku problemy powiatu.

Za swoje zasługi został odznaczony w roku 1984 Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz dwukrotnie (1989 i 2002 r.) Złotym Krzyżem Zasługi. Jego osiągnięcia na polu gospodarczym i społecznym dla rozwoju województwa świętokrzyskiego są niewątpliwe. W roku 2015 został nominowany do Honorowej Odznaki Województwa Świętokrzyskiego.

Jerzy Żmijewski to także znakomity szef; kreatywny, motywujący swoim zapałem pracowników, bardzo przez nich ceniony. W pełni angażuje się w życie mieszkańców powiatu, chce im pomagać, potrafiąc zawsze znaleźć racjonalne rozwiązania. Bo to właśnie mieszkańcy są dla niego najważniejszym partnerem, którego zawsze trzeba słuchać i przekonywać z największą uwagą.

Społeczność naszego powiatu wyraża się o nim jak o człowieku o wysokim autorytecie, niestrudzonym organizatorze i propagatorze  samorządności.

Jako społeczność samorządowa wyrażamy wszyscy podziękowania za tak wiele lat aktywności zawodowej i życzymy Jubilatowi dalszych lat tak owocnej pracy.

źródło:www.skarzysko.powiat.pl

Mariusz Bodo
Mariusz Bodo
Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Related articles

Recent articles

spot_img