80 mln zł na program “Senior+

Wojewoda Agata Wojtyszek wzięła udział w uroczystości podpisania w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umów z samorządami, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Senior+”.

W spotkaniu w uczestniczyły wicepremier Beata Szydło, minister Elżbieta Rafalska oraz wiceminister Elżbieta Bojanowska, a świętokrzyskich samorządowców reprezentowali wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek oraz wiceprezydent Kielc Andrzej Sygut.

Na 2018 rok zaplanowano 80 mln zł na program “Senior+”. Z placówek mogą korzystać osoby powyżej 60. roku życia, które są nieaktywne zawodowo. Seniorzy w ośrodkach mogą korzystać z pomieszczeń do wspólnych spotkań, gotowania czy ćwiczeń i relaksu.

W ramach programu “Senior+” jednostki samorządu terytorialnego mogą się ubiegać o środki na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówek oraz na zapewnienie ich funkcjonowania. Na utworzenie dziennego domu “Senior plus” można otrzymać 300 tys. zł, a na klub – 150 tys. zł. Placówki już istniejące będą mogły otrzymać do 300 zł na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu lub do 200 zł w klubie.

Jak podkreśliła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, w tym roku powstanie 214 nowych placówek dla osób starszych, a 224 już istniejących otrzyma dofinansowanie (źródło: MRPiPS).

Dzięki podpisaniu umowy w Skarżysku-Kamiennej powstanie już drugi klub Seniora, tym razem w dzielnicy Kamienna.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial