23.3 C
Nowy Jork

Rok programu „Rodzina 500+”

Published:

Wojewoda Agata Wojtyszek podsumowała rok działania rządowego programu „Rodzina 500+” w województwie świętokrzyskim. Specjalną konferencję prasową z udziałem parlamentarzystów zorganizowano w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Program „Rodzina 500+” jest pierwszym po 1989 r. kompleksowymi narzędziem wsparcia rodzin. Traktuje on politykę rodzinną jako inwestycję. Jest dowodem solidaryzmu z polskimi rodzinami, przejawem troski o dobro polskich dzieci i determinacji przełamania kryzysu demograficznego. Program ruszył 1 kwietnia 2016 roku w całej Polsce. Realizuje trzy podstawowe, zakładane przez rząd, cele: wzrost liczby urodzeń, redukcja ubóstwa wśród polskich dzieci, inwestycja w rodziny.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.W całej Polsce programem „Rodzina 500+” jest objętych 55 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Na wsi odsetek ten wynosi 63 proc.  Z danych GUS wynika, że od stycznia do grudnia 2016 r. urodziło się o 12,9 tys. dzieci więcej niż w tym samym okresie w 2015 r. (382,3 tys. w stosunku do 369,4 tys.).Co ważne, ubiegłoroczny wzrost wynika głównie z dobrych danych za listopad i grudzień 2016 r. (czyli już 9 miesięcy po uchwaleniu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Poprzednio tak duży wzrost urodzeń w porównaniu z rokiem poprzednim miał miejsce w roku 2008. W styczniu 2017 urodziło się 35 tys. dzieci. Jest to o 4,2 tys. więcej niż rok temu (styczeń 2016 – 30,8 tys.). Zjawisko to może być symptomem mocniejszego trendu wzrostu urodzeń. Wskazuje, że Program „Rodzina 500+” wpływa na odwrócenie negatywnego trendu demograficznego.

Do czasu wprowadzenia Programu „Rodzina 500+” to dzieci w Polsce były najbardziej narażone na biedę. Raport “Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy” polskiego oddziału Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstw wskazuje, że przed wprowadzeniem Programu “Rodzina 500+” aż 11,9% polskich dzieci znajdowało się w sytuacji skrajnego ubóstwa. Po wprowadzeniu programu w tej grupie pozostanie jedynie 0,7% polskich dzieci, co oznaczałoby spadek o 11,2 pkt. proc. i zmniejszenie grupy dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie aż o 94%.Świadczenie wychowawcze zapewnia dodatkowe 6 tys. zł rocznie na wychowanie dziecka, co pozwala na pokrycie ponad 60% kosztów jego utrzymania. To spory zastrzyk gotówki, który redukuje obawy o przyszłość ekonomiczną, a tym samym zachęca do powiększania rodziny. Od wprowadzenia Programu zauważalny jest wzrost konsumpcji związany z lepszą sytuacją finansową rodzin, co potwierdzają wyniki przeprowadzonego przez CBOS badania „Jak Polacy korzystają z Programu „Rodzina 500 plus”?” (21.09 – 12.10.16 r.) 31% respondentów wskazało, że dzięki programowi mogli kupić odzież, 29% obuwie, a 22% wyjechać na rodzinne wakacje. Jednocześnie 22% badanych wydało środki na książki i pomoce naukowe, a 20% na dodatkowe zajęcia dla dzieci. Wydatki na sprzęt elektroniczny stanowią jedynie 8 %, na samochód i motor – 1 %. Z badania Finansowy Barometr ING wynika, że 21% osób otrzymujących środki z programu 500+ zaczęło po raz pierwszy oszczędzać, a kolejne 36% odkłada teraz więcej niż wcześniej. W sumie, tylko 32% beneficjentów programu przyznaje, że wydaje wszystkie środki z 500+ na bieżąco.

Warto także podkreślać inne efekty „Programu 500+”: przywracanie rodzinom, zwłaszcza wielodzietnym, poczucia godności i wartości, zmniejszenie liczby rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, usamodzielnienie się rodzin, zauważalny wzrost konsumpcji wpływający na polską gospodarkę, częstsze korzystanie z dóbr i usług tj. kino, teatr, restauracje.

Jeśli chodzi o województwo świętokrzyskie, to w programie uczestniczy 84,6 tys. rodzin, gdzie objętych świadczeniami jest 128 tys. dzieci. Wg danych na koniec stycznia br. w naszym regionie do rodzin trafiło 701,4 mln zł. Na 2017 rok w budżecie wojewody zabezpieczono na realizację programu 730 mln zł, co pozwoli na kompleksowe finansowanie wypłaty świadczeń. W tym roku nowe wnioski złożyło 2794 rodzin, główną przyczyną są narodziny drugiego dziecka. Dzięki programowi w naszym regionie spadła liczba dożywianych dzieci oraz wydawanych świadczeń rzeczowych.

Polska polityka prorodzinna pozytywnie wyróżnia się na tle krajów UE, gdzie średnia kwota ulg na dzieci i świadczeń rodzinnych wynosi ok. 9,8 tys. zł rocznie, w Polsce to 8,2 tys. zł. W porównaniu z 2015 awansowaliśmy o 11 pozycji – wynika z raportu PwC. Powszechne, finansowe wsparcie rodzin oferuje swoim obywatelom aż 22 z 32 krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.Program „Rodzina 500+” został doceniony w Europie. Rząd RP otrzymał nagrodę Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin (ELFAC) w uznaniu za wybitne osiągnięcia w zakresie polityki prorodzinnej, w szczególności za realizację programu „Rodzina 500+”. Nagrodę „Walczący o rodzinę” przyznano z kolei minister Elżbiecie Rafalskiej, w kategorii międzynarodowej, za wdrożenie w Polsce programu „Rodzina 500+”. Nagroda ta przyznawana jest przez Platformę dla Rodziny Katalonia-ONU, która zrzesza organizacje prorodzinne, społeczne, edukacyjne i opiekuńcze, działające na rzecz rodzin, promujące i broniące wartości rodzinnych

źródło:www.kielce.uw.gov.pl

Mariusz Bodo
Mariusz Bodo
Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Related articles

Recent articles

spot_img