XV ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI – „RODZINA, TWÓJ BEZPIECZNY ŚWIAT”

Każdego roku w maju nasze województwo obchodzi Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. Tegoroczna, XV edycja tej akcji przebiega pod hasłem „Rodzina – Twój bezpieczny świat”.

W ramach obchodów ŚDP w powiecie skarżyskim, w czwartek, 25 maja 2017 r. odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędem Miasta Skarżyska-Kamiennej. Partnerami podczas organizacji wydarzenia była Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej oraz Ochotniczy Hufiec Pracy Skarżysko-Kamienna. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu Pani psycholog Joanny Kędziory z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która wskazała jak umiejętnie budować w sobie fundamentalne wartości życia w społeczeństwie i rodzinie. Następnie głos zabrał, młodszy aspirant Damian Szwagierek z Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej, który poruszył temat współczesnych zagrożeń, definiując pojęcie cyberprzemocy i cyberprzestępczości. Kolejnym punktem spotkania było rozstrzygniecie ogłoszonego wcześniej konkursu literackiego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, którego celem było ukazanie rodziny jako wartości XXI wieku, kształtowanie współodpowiedzialności młodych ludzi za właściwe funkcjonowanie rodziny oraz formowanie pozytywnych wartości w relacjach międzyludzkich na podstawie właściwych wzorców zachowań. Organizatorem konkursu był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej.

Jury w składzie:
– Pani Kinga Janus – pracownik PSSE

– Pani Marzena Sala – dyrektor PCRE

– Pani podkom. Anna Sławińska

– Pan mł. asp. Damian Szwagierek
postanowiło przyznać następujące nagrody:
– I miejsce w kategorii wiersz – Natalia Stopa – Gimnazjum w Bliżynie
– I miejsce w kategorii proza – Kornelia Palkowska – Gimnazjum nr 2 w Skarżysku-Kamiennej

II miejsce w kategorii wiersz – Paulina Rokitka – Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kamiennej

II miejsce w kategorii proza – Gabriela Wrona – Gimnazjum nr 2 w Skarżysku-Kamiennej

III miejsce w kategorii wiersz – Marta Świtek – Gimnazjum w Suchedniowie

III miejsce w kategorii proza – Małgorzata Zep – Gimnazjum w Suchedniowie
– wyróżnieniaZuzanna Rot – Gimnazjum w Bliżynie, Agata Obara – Gimnazjum w Łącznej oraz Kacper Wikło – Gimnazjum w Suchedniowie.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy.

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku- Kamiennej

Zdjęcia: Mariusz Busiek

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial