11.2 C
Nowy Jork

Aktywni na rynku pracy

Published:

Firma Consultor Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni na rynku pracy” osoby zamieszkujące powiaty: kielecki, konecki, starachowicki, skarżyski, ostrowiecki, opatowski oraz miasto Kielce, które pozostają bez zatrudnienia (bezrobotni lub bierni zawodowo), które ukończyły 30 rok życia oraz należą co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

– osoby powyżej 50 roku życia,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie maksymalnie podstawowe),

– osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

Głównym celem projektu „Aktywni na rynku  pracy” jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnieni.

Uczestnicy projektu skorzystają z bezpłatnych szkoleń zawodowych m.in.:

– operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,

– monter izolacji budowlanych z kosztorysowaniem w Norma Pro,

– monter OZE z uprawnieniami SEP i obsługą kamery termowizyjnej,

– magazynier z obsługą komputera i wózka widłowego,

– wizażystka/stylistka z obsługą komputera,

– kosmetyczka z obsługą komputera

Po ukończeniu szkoleń Uczestnicy odbędą płatne trzymiesięczne staże zawodowe (lub sześciomiesięczne w przypadku osób nie biorących udziału w szkoleniu).

Dodatkowo zapewniamy: pośrednictwo pracy, diagnozę potrzeb, materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe, catering podczas zajęć, zwrot kosztów dojazdu oraz profesjonalną kadrę trenerów.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu mieszczącym się w Kielcach,

ul. Sandomierska 89 oraz na stronie internetowej: www.aktywninarynkupracy.consultor.pl

Projekt „Aktywni na rynku  pracy” realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mariusz Bodo
Mariusz Bodo
Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Related articles

Recent articles

spot_img