Aktywni na rynku pracy

Firma Consultor Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni na rynku pracy” osoby zamieszkujące powiaty: kielecki, konecki, starachowicki, skarżyski, ostrowiecki, opatowski oraz miasto Kielce, które pozostają bez zatrudnienia (bezrobotni lub bierni zawodowo), które ukończyły 30 rok życia oraz należą co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

– osoby powyżej 50 roku życia,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie maksymalnie podstawowe),

– osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

Głównym celem projektu „Aktywni na rynku  pracy” jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnieni.

Uczestnicy projektu skorzystają z bezpłatnych szkoleń zawodowych m.in.:

– operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,

– monter izolacji budowlanych z kosztorysowaniem w Norma Pro,

– monter OZE z uprawnieniami SEP i obsługą kamery termowizyjnej,

– magazynier z obsługą komputera i wózka widłowego,

– wizażystka/stylistka z obsługą komputera,

– kosmetyczka z obsługą komputera

Po ukończeniu szkoleń Uczestnicy odbędą płatne trzymiesięczne staże zawodowe (lub sześciomiesięczne w przypadku osób nie biorących udziału w szkoleniu).

Dodatkowo zapewniamy: pośrednictwo pracy, diagnozę potrzeb, materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe, catering podczas zajęć, zwrot kosztów dojazdu oraz profesjonalną kadrę trenerów.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu mieszczącym się w Kielcach,

ul. Sandomierska 89 oraz na stronie internetowej: www.aktywninarynkupracy.consultor.pl

Projekt „Aktywni na rynku  pracy” realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial