ARiMR wspiera Koła Gospodyń Wiejskich

4 października 2018 roku, Sejm przyjął ustawę o kołach gospodyń wiejskich. Nowe prawo ma określać m.in. formy i zasady zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich. Co ważne, KGW zyskają osobowość prawną. Będą mogły prowadzić działalność społeczno-gospodarczą na własny rachunek oraz zakładać związki kół gospodyń wiejskich.
Do końca grudnia w Biurach Powiatowych Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa powinny zarejestrować się już działające Koła Gospodyń Wiejskich. Będą one rejestrowane w pierwszej kolejności. Biuro ARMiR w Skarżysku zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Skarżysku-Kamiennej uprzejmie informuje, że w związku z wejściem z życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2018r. poz. 2212) powołano w biurze pełnomocnika do spraw Kół Gospodyń Wiejskich. Zainteresowanych zagadnieniami organizacji, rejestrowania i działania kół gospodyń wiejskich oraz sposobami uzyskania pomocy finansowej dla ww. kół zapraszamy do siedziby biura powiatowego ARiMR w Skarżysku-Kamiennej, codziennie w godzinach pracy biura (od 7.30 do 15.30). Zapewniamy doradztwo i wszelką pomoc.

Informacje o Kołach Gospodyń Wiejskich, w świetle nowych przepisów można, można również uzyskać na naszej stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl/

The following two tabs change content below.

Możesz również polubić…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial