Bitwa pod Grunwaldem

W dniu 15 lipca każdego roku, wszyscy obchodzimy rocznicę zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. W tym roku przypada właśnie 605 rocznica, pogromu wojsk krzyżackich. Zatem Redakcja DDSK, wybrała się z wizytą na wystawę poświęconą strojom zwaśnionych stron, które brały udział we wspomnianej bitwie.  Wystawa ta, ma miejsce w Kamienicy Oleśnickich w Sandomierzu.

Wielka bitwa ówczesnej Europy

Bitwa pod Grunwaldem, zwana inaczej bitwą pod Tannenbergiem, była największą z bitew w historii średniowiecznej Europy. Stoczona była ona na na polach wsi Grunwald, w dniu 15 lipca 1410 roku w czasie trwania wielkiej wojny, między siłami zakonu krzyżackiego, a koalicją wojsk polskich i litewskich. Wojskami polskimi dowodził król Władysław Jagiełło, zaś krzyżackimi ich wielki mistrz zakonny Urlich von Jungingen.

Ze wspomnień Jana Długosza

Jak czytamy w zapiskach historycznych Jana Długosza, tuż przed rozpoczęciem batalii zbrojnej na polach Grunwaldu, trzystu najemnych żołnierzy czeskich wycofało się bez wiedzy polskiego króla z pola bitwy. Zawrócili oni jednak, gdy podkanclerzy Królestwa Polskiego Mikołaj Trąba, napotkał ich na swej drodze. Z wielkim rozżaleniem, wypomniał im strach przed wojskami zakonnymi. Natomiast za namowę do ucieczki, ich chorążego Jana Sarnowskiego po bitwie osądzono o zdradę.

Początek bitwy

Bitwa pod Grunwaldem, rozpoczęła się około południa. Naprzeciw wojska wielkiego mistrza zakonnego Urlicha, stały ukryte w lasach armie sprzymierzonych wojsk polsko- litewskich. Długie wyczekiwanie w pełnym słońcu wojsk krzyżackich, sprowokowało wielkiego mistrza do wysłania emisariuszy z prowokacyjnym podarunkiem. A były to jak podają nam źródła historyczne, dwa nagie miecze. Jan Długosz tak opisuje ten fakt:….Wielki mistrz pruski Ulryk posyła tobie i twojemu bratu… dwa miecze, ku pomocy, byś z nim i z jego wojskiem mniej się ociągał i odważniej, niż to okazujesz, walczył, a także żebyś dalej się nie chował i pozostając w lasach i gajach, nie odwlekał walki…. Niedługo po tym zdarzeniu, ….całe wojsko królewskie zaśpiewało donośnym głosem ojczystą pieśń Bogurodzicę, a potem wznosząc kopie rzuciło się do walki. Aby w ferworze walki można było rozpoznać się na polu bitwy, ustalono hasła,…które brzmiały: Kraków, Wilno….

Pięć faz bitwy

W przebiegu bitwy można wyróżnić pięć faz a mianowicie, na początku bitwy lekka jazda księcia Witolda, uderzyła na artylerię i piechotę krzyżacką. Artyleria zakonu zdołała oddać jedynie dwie salwy i nie wzięła udziału w dalszej części bitwy. Kolejną fazą bitwy, był zbrojny atak jazdy krzyżackiej na prawe i lewe skrzydło armii polsko-litewskiej. W efekcie czego, powstały dwa ośrodki walki: prawe skrzydło wojsk litewsko-rusko-tatarskich, walczyło przeciwko Krzyżakom w okolicach Stębarku i lewe skrzydło wojsk polskich i zaciężnych przeciw krzyżackim siłom głównym. Kolejna faza bitwy grunwaldzkiej, powstała gdy jazda krzyżacka odepchnęła w zażartej walce wojska litewskie, będące pod wodzą księcia Witolda w kierunku lasu i w efekcie nastąpiło załamanie się skrzydła litewskiego. Ta ucieczka Litwinów, związała w pościgu potężne siły zakonne. W tej fazie bitwy, Krzyżacy zdobyli wielką chorągiew królestwa i zaczęli nawet śpiewać pieśń zwycięstwa. Wówczas to, Polacy za wszelką cenę odbili chorągiew, dodatkowo rozbijając kompletnie wojska wroga. W czwartej fazie, nastąpił atak 16 chorągwi wielkiego mistrza oraz walka w centrum i na lewym skrzydle polskim. Z kolei atak odwodów polskiej jazdy, powoli rozerwał zasadniczy korpus sił krzyżackich oraz umożliwił przeprowadzenie decydującego ataku odwodów lekkiej jazdy ukrytej w zaroślach. Piątą fazą było zdobycie taborów i obozu krzyżackiego oraz bój pościgowy z uciekającymi wojskami krzyżackimi. Bój ten trwał ponad sześć godzin i skończył się przed zachodem słońca. Przewagę na placu boju miały praktycznie cały czas, siły polsko-litewskie.

Zwycięstwo na polach Grunwaldu, dało całej Europie wiarę w możliwość pokonania złowrogiej siły zakonu krzyżackiego. Pan Henryk Ziomek, zaprosił naszą redakcję do Kamienicy Oleśnickich w Sandomierzu, by pokazać naszym czytelnikom wystawę obrazującą wygląd rycerstwa polskiego i krzyżackiego, walczącego w sławnej bitwie pod Grunwaldem.

Ewa Michałowska – Walkiewicz

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial