Biznesy radnej Anny Leżańskiej

Podczas Sesji Rady Powiatu w czerwcu 2018r. radny Bartosz Bętkowski w imieniu Klubu Radnych PiS po analizie oświadczenia majątkowego radnej Anny Leżańskiej wystąpił do Pana Starosty Jerzego Żmijewskiego o wyjaśnienie, czy była wyrażona zgoda dla p. Anny Leżańskiej na wykonywanie pracy w innym miejscu zatrudnienia, a jeśli tak to w jakich godzinach. Podstawowym miejscem zatrudnienia p. Anny Leżańskiej jest Starostwo Powiatowe, z którego pozyskała dochód za rok 2017 w kwocie 115 tys. zł. Jako członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego Anna Leżańska wykazała dodatkowy dochód w kwocie ponad 33 tys. zł. Radna Anna Leżańska jest prezesem Lokalnej Grupy Działania „U źródeł”, które ma pomagać w uzyskaniu wsparcia na realizację projektów związanych głównie z: rozwojem przedsiębiorczości, rozwojem infrastruktury i wsparciem aktywności mieszkańców.
Radna Anna Leżańska tłumaczyła, że „pomaga ludziom pozyskiwać środki, z czego jest bardzo dumna. LGD…to jest dzieło, które ja robiłam nocami po to, żeby moi mieszkańcy i moja gmina miała. Nie wstydzi się tego. Tłumaczyła, że jest świadoma, że nie wolno jej prowadzić działalności gospodarczej a interesantów przyjmuje we wtorki i czwartki po godzinie 16”. Tradycyjnie sprawę w Powiecie Skarżyskim zamieciono pod przysłowiowy „dywan”.

Z uwagi na fakt, że Gmina jest członkiem LGD i ponosi z tego tytułu składki członkowskie skierowane zostały zapytania do Wójta gminy Bliżyn Mariusza Walachni o udostępnienie:

– wykazu firm i kosztów za świadczone usługi cateringowe dla Gminy i GOK w Bliżynie w latami 2010-2018.

– dochodów ze sprzedaży majątku Gminy Bliżyn w latami 2010-2018,

Z przesłanej przez Wójta Mariusza Walachnie informacji wynika, że w 2010 roku usługi cateringowe świadczyła firma F.H. Osóbka Ewa – kwota wydatku z budżetu Gminy Bliżyn to 3 000 zł. Czyli Sklep z Tanią Odzieżą oraz Art. Wielobranżowymi Ewa Osóbka Bliżyn. W kolejnych latach 2011-2014 była to firma F.H.U. Leżańska Anna która świadczyła catering Gminie i GOK na kwotę 32 370,16 zł. W latach 2011 – 2018 firmą świadczącą usługi catering na kwotę 54 775,00 zł. była Spółdzielnia Socjalna „Jodełka” (Prezes Józef Leżański prywatnie mąż radnej Anny Leżańskiej). Biznes rodziny kwitnie w Gminie Bliżyn! Wybrani poznali kuchnie Ani i Józka!

Ogółem koszt usług cateringowych poniesionych przez gminę i GOK w latach 2010-2018 wyniósł 90 145,16 zł.

Wójt Gminy Bliżyn uzasadnia decyzje zlecania usług cateringowych tym firmą tym, „że poza wyżej wymienionymi firmami w Bliżynie w latach 2010 – 2018 nie funkcjonowały inne firmy cateringowe, a więc usługi tego typu na gminne uroczystości okazjonalne były zlecane tym firmom”.

Informuje też, że „Szkoła w Odrowążku w wymienionych latach wybierała firmy cateringowe w trybie ustawy o zamówieniach publicznych – wygrywały firmy ze Stąporkowa i ze Skarżyska – Kam”.

Czyli mała szkoła mogła wybrać firmy cateringowe w trybie zamówień publicznych a Gmina temu nie sprostała. Dlaczego ? Czy w zaistniałej sytuacji nie zostały naruszony normy prawne ?

The following two tabs change content below.

Może Ci się również spodoba

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial