Bp Marek Solarczyk nowym biskupem radomskim

Biskup Marek Solarczyk będzie nowym ordynariuszem diecezji radomskiej. Dotychczasowy ordynariusz, biskup Henryk Tomasik odchodzi na emeryturę. Kończy 75 lat, a Ojciec Święty Franciszek przyjął jego rezygnację z pełnionej funkcji i powołał na jego miejsce biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej księdza Marka Solarczyka. Komunikat w tej sprawie dziś przekazał Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

Ksiądz Biskup Marek Solarczyk urodził się 13 kwietnia 1967 roku w Wołominie. Dzieciństwo spędził w domu rodzinnym w Duczkach k. Wołomina (par. MB Nieustającej Pomocy). W latach 1973–1981 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Duczkach, a następnie do Technikum Samochodowego im. Czesława Orłowskiego w Warszawie. Szkołę średnią ukończył w 1986 roku egzaminem dojrzałości oraz egzaminem z przygotowania zawodowego uzyskując tytuł technika.

W tym samym (1986) roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, przygotowującego kandydatów do kapłaństwa w Archidiecezji Warszawskiej. Studia zakończył obroną pracy magisterskiej napisanej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Należy do pierwszego rocznika kapłanów, który 28 maja 1992 roku przyjął święcenia w katedrze św. Floriana. Po otrzymaniu święceń kapłańskich, 1992 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w w Warszawie-Marysinie Wawerskim. 22 czerwca 2005 roku został mianowany wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie–Tarchominie. 26 czerwca 2009 został mianowany proboszczem parafii katedralnej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

Święcenia biskupie przyjął dnia 19 listopada 2011 (w wigilię uroczystości Chrystusa Króla) podczas uroczystej Mszy Św. sprawowanej w Katedrze Warszawsko-Praskiej. W strukturach Konferencji Episkopatu Polski pełni następujące funkcje: przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży i delegat KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, delegat KEP ds. Powołań i przewodniczący Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, członek Komisji Duchowieństwa, członek Komisji Wychowania Katolickiego, członek Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Ewangelicko Augsburską, członek Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”. W latach 2013-2016 był Krajowym Asystentem Akcji Katolickiej w Polsce, a w latach 2014-2018 delegatem KEP ds. działalności w Polsce „Pomoc Kościołowi w potrzebie”.

https://radioplus.com.pl/

The following two tabs change content below.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial