Bractwo „Bądź dobry jak chleb” ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego

Kolejne dwie umowy z organizacjami pozarządowymi na dofinansowanie realizacji projektów z obszaru polityki społecznej podpisali  marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik. Wsparcie uzyskały Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze” ze Starachowic oraz Bractwo „Bądź dobry jak chleb” im. Św. Brata Alberta ze Skarżyska-Kamiennej.

W czwartek, 21 maja marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali z przedstawicielami organizacji pozarządowych dwadzieścia pierwszych umów na wspieranie zadań z obszaru polityki społecznej, zaś dziś dwie kolejne. Z Bogumiłem Packiem, prezesem Bractwa „Bądź dobry jak chleb” im. Św. Brata Alberta ze Skarżyska-Kamiennej oraz skarbnikiem Bractwa Wandą Garbalą zawarli umowę opiewającą na 12 000 zł, która pozwoli zrealizować zajęcia warsztatowe o tematyce uzależnienia od alkoholu oraz indywidualne konsultacje ze specjalistami. Z kolei Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze” ze Starachowic reprezentowane przez prezes Kingę Prostak uzyskało dofinansowanie w kwocie 14 980 zł. W ramach zadania Stowarzyszenie uruchomi usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych.

W lutym bieżącego roku Zarządu Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z obszaru polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe. W wyniku konkursu wpłynęło łącznie 136 ofert. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej dofinansowanie zostało przyznane łącznie na realizację 59 projektów, dla których przyznano dotację w wysokości 657 179,40 zł., w tym na działania w obszarze: pomocy społecznej –249 559,40 zł. przeciwdziałania przemocy – 46 000,00 zł., profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 106 620,00zł. i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 255 000,00 zł. Preferowane były projekty o zasięgu regionalnym oraz o charakterze cyklicznym.

źródło: http://www.swietokrzyskie.pro

The following two tabs change content below.

Możesz również polubić…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial