Budżet wczoraj-dziś-jutro

Na podstawie diagramów przedstawię jak zmieniał się budżet za rządów prezydenta Konrada Krὅniga ( dane z uchwał budżetowych za lata 2014,2015,2016,2017, projekt na 2018)

Projekt budżetu przewiduje deficyt w kwocie 1100 000zł co nie jest pozytywna informacją.

DOCHODY

Wykres pokazuje jak systematycznie spadają dochody związane z gospodarką mieszkaniową o prawie 27%

Wykresy wskazują regularne wzrosty dochodów dla gminy z tytułu podatków

Kolejne grafy ilustrują zwiększającą się z roku na rok subwencję oświatowa dla gminy mimo coraz to mniejszej liczby dzieci

WYDATKI

Wykres pokazuje wzrost nakładów dla spółki MKS, a mimo to nie widać poprawy funkcjonowania spółki

Diagram ten przedstawia niepokojący trend, wzrost kosztów utrzymania Urzędu Miasta o ponad 30% w stosunku do roku 2014. koszt utrzymania urzędu w 2018 to kwota ponad 12 milionów zł

Wzrost budżetu na promocję do blisko 0,5 miliona w 2018 to kompromitacja prezydenta wzrost o 329% w stosunku do roku 2014.Taki przyrost pokazuje priorytety Konrada Krὅniga gdzie będzie spotęgowana propaganda “sukcesu” w roku wyborczym. W myśl powiedzenia “Ciemny lud to kupi”

Ten wykres pokazuje jakie są oszczędności wyniku likwidacji straży miejskiej. Miały być miliony, a jak porównać rok 2014 z 2018 różnica wynosi zaledwie 60 000zł

Wykres pokazuje, że mimo zadłużenia gminy obecny prezydent nie przykłada się nadto do spłaty zadłużenia gminy.

Te dwa grafy wskazują na rosnące koszty związane z oświatą, mimo przeprowadzenia reformy przez Konrada Krὅniga i likwidacji gimnazjum 3 i 4 oraz szkoły podstawowej nr 9. Kwota wydatków na oświatę w stosunku do roku 2014 jest większa o ponad 680 000zł, a sumując razem z dotacjami dla jednostek niepublicznych daje kwotę wyższa o  ponad 3 miliony zł.

Wykres pokazuje organicznie funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej. Mimo pozytywnych opinii funkcjonowania jednostki gdy dyrektorem placówki była Pani Karolina Gałczyńska – Szymczyk

Diagram przedstawia  systematyczny wzrost kosztów związanych z gospodarka odpadami o ponad 23% w stosunku do roku 2014. Czy ma to związek z wycofaniem się ze Skarżyska-Kamiennej Spółki Tonsmeier, po podpisaniu umowy  przez gminę z konsorcjum  MS-EKO Sp. z o.o. i PGK w Końskich Sp. z o.o. ?

 

Ostatnie wykresy pokazują rosnące koszty związane z jednostkami gminy  w stosunku do 2014 roku

Miejskie Centrum Kultury wzrost o 20% – Roczne koszty utrzymania jednostki zwiększyły się o ponad 300 000zł

Biblioteka wzrost o 13% – Roczne koszty utrzymania jednostki zwiększyły się o 90 000zł

Muzeum Orła Białego wzrost o 38% – Roczne koszty utrzymania jednostki zwiększyły się o 246 000zł

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji wzrost o 6% – Roczne koszty utrzymania jednostki zwiększyły się o 98 000zł

W sumie wzrost rocznych kosztów jednostek daję kwotę 734 000zł

Czy wzrosty kosztów utrzymania jednostek ma związek z wzrostem zatrudnienia w/w komórkach?

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial