Krzysztof Szczygieł Blog: O prawidłach przemieszczania się w przestworzach.