Stowarzyszenie Paradox Blog: Dotknij przeszłości – Świętokrzyscy Bohaterowie