CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY

Na pokazie

 W Radomiu miał miejsce pokaz zdjęć dotyczących rozwoju Polski po pierwszej wojnie światowej. Wiele z wystawionych tam fotografii, dotyczyło rozwoju COP, którego pomysłodawcą był Eugeniusz Kwiatkowski.

 Pomysł wicepremiera

Budowę COP zainicjował wicepremier do spraw ekonomicznych Eugeniusz Kwiatkowski, który rozpoczął działalność w trudnym okresie powojennym, gdy wzrastało bezrobocie w miastach, a na wsiach panowała bardzo trudna sytuacja ekonomiczna. Jednak wzrastała produkcja przemysłowa, której jednak poziom daleki był od  europejskiego. Kwiatkowski mimo wszystko uznał, że najlepszym wyjściem będzie zwiększenie zatrudnienia w przemyśle, gdyż nie było szans na szybkie zmiany w strukturze rolniczej. Dlatego też, inwestycje miały być prowadzone w całym kraju. Kwiatkowski zaproponował koncentracje zabiegów przemysłowych, w trójkącie bezpieczeństwa na południu Polski. Swoje zdanie wyraził w przemówieniu sejmowym 5 lutego 1937 roku, podczas którego wystąpił też z wnioskiem o powiększenie przeznaczonego na ten cel kapitału do 2400 mln zł, na co uzyskał zgodę.

Idea COP-u

Nazwa Centralny Okręg Przemysłowy zrodziła się w Biurze Planowania przy Gabinecie Ministra Skarbu. Zaproponowany obszar COP w całości obejmował rejon bezpieczeństwa, którego granice określało rozporządzenie o ulgach inwestycyjnych z 22 marca 1928 roku. Władze wojskowe zaakceptowały propozycję dotyczącą użycia w nowych ustawach nazwy Centralny Okręg Przemysłowy. W celu przyciągnięcia kapitału prywatnego do lokowanych w COP przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa te otrzymały zwolnienie z podatku obrotowego i samorządowego na okres 10 lat. Ponieważ preferencje te nie przyniosły oczekiwanych skutków, w kwietniu 1938 roku wprowadzono system potrąceń z podatku kwot zainwestowanych w COP. Tą samą ustawą rozszerzono także listę gałęzi przemysłu objętych preferencjami oraz doprecyzowano obszar COP do 44 powiatów w młodym państwie polskim.

 

Niekiedy na COP, mówi się Cud Odbudowy Polski, gdyż dopiero tak niedawno, uwolniliśmy się z jarzma trzech zaborców.

Ewa Michałowska -Walkiewicz

 

The following two tabs change content below.

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial