Cudze chwalicie swego nie znacie – Bzin

Bzin jest jedną z dwóch, obok Żyrcina (obecnie Rejów), najstarszych osad na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. W XII wieku Bzin był własnością Mikołaja Wielkiego z herbu Lis, wojewody krakowskiego. Z jego nadania osada weszła w uposażenie cystersów wąchockich i była w posiadaniu aż do kasaty zakonu w 1819 roku. Od początku istnienia osady obok funkcji rolniczych rozwijało się również hutnictwo. Kuźnia, która istniała nad Kamienną była największą w XVI wieku w Małopolsce. Intensywny rozwój Bzina trwał do Powstania Styczniowego i zahamowały go represje carskie wobec powstańców styczniowych. Wtedy to wojska carskie spaliły Bzin i następnie zniszczeniu uległ wielki piec. Odbudowano go dopiero w 1880 roku i funkcjonował do końca XIX wieku.

Historyczny Bzin to dzisiejsze Skarżysko Zachodnie w którym pozostały jedynie fragmenty zbiornika bzińskiego: przelew oraz zniszczone kanały robocze i duże ilości żużla. Obiekt ten został wpisany do rejestru zabytków jako Przewał Staszicowski. Przewał był częściowo zabezpieczony w czasie modernizacji drogi krajowej nr 42 obecnie Jana Pawła II. Dziś czynione są starania by przywrócić temu miejscu największą atrakcję i wartość, którą może być Zalew Bziński. Charakter tego zbiornika będzie zupełni inny. Zgodnie ze strategią rozwoju naszego regionu, może to być zbiornik o charakterze rekreacyjnym oraz retencyjnym. Ale nie blokuje to możliwości tworzenia wokół usług o charakterze hotelarskim, gastronomicznym, rekreacyjnym i sportowym. W okolicy tego zbiornika mogło by powstać np. pole golfowe. Są ku temu dogodne warunki i wymagane zasoby terenowe. Kto wie może takie rozwiązanie przywróci blask dawnego Bzina.

IMG_5291 IMG_5292 IMG_5293 IMG_5294 IMG_5295 IMG_5296 IMG_5297 IMG_5298 IMG_5299 IMG_5300 IMG_5302 IMG_5303 IMG_5304 IMG_5305 IMG_5306 IMG_5307 IMG_5309 IMG_5310

The following two tabs change content below.

Grzegorz Małkus

Grzegorz Małkus, Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, studia podyplomowe: Zarządzanie Nowoczesną Szkołą - Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Organizacja Pomocy Specjalnej - UJ, Sport Osób Niepełnosprawnych - AWF w Warszawie, Jakość Stanowienia Prawa - Uniwersytet Warszawski.

Ostatnie wpisy Grzegorz Małkus (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial