22.1 C
Nowy Jork

CYBERPRZEMOCY STANOWCZE NIE!

Published:

16 maja uczestnicy skarżyskiego Hufca Pracy mieli możliwość zapoznać się bliżej      z problemem cyberprzemocy i handlu ludźmi. W ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki grupa uczestników OHP wraz ze szkolnymi kolegami uczestniczyła w spotkaniu z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej,  które odbyło się       w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych. Inicjatorami spotkania byli pracownicy skarżyskiego Hufca Pracy.

Pani aspirant Anna Sławińska przedstawiła młodzieży definicję handlu ludźmi  i omówiła metody, jakimi posługują się przestępcy, aby zwabić ofiarę. Zwróciła również uwagę na to, jakie osoby znajdują się w grupie ryzyka. Aby przybliżyć młodzieży problem zobrazowała go przykładami z życia. Duże emocje wzbudziła głośna ostatnio sprawa zabójstwa Magdaleny Żuk, która stała się przyczynkiem do wykazania, jak poważną  i powszechną sprawą jest handel ludźmi.

Z dużym zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali również drugiej części spotkania, w czasie której policjanci odnieśli się do problemu cyberprzemocy. Tutaj również prowadzący nie poprzestali na suchych definicjach, ale także odnieśli się do przykładów z życia. Wiele miejsca poświęcone zostało sprawie gimnazjalistek, które znęcały się nad koleżanką, a nagranie umieściły w Internecie. Policjanci zwrócili uwagę młodzieży na konsekwencje cyberprzemocy oraz kary, jakie grożą za takie przestępstwa. Ważnym elementem prelekcji było również przedstawienie praw ofiary cyberprzemocy i możliwości otrzymania pomocy.

Spotkanie z policjantami było dla uczestników Hufca Pracy ważnym elementem wychowawczym i dało im oręż w obronie przed przestępcami.

 

 

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img