28.3 C
Nowy Jork

Cykl zebrań strażackich

Published:

W sobotę 14 stycznia w strażackiej remizie w Lipowym Polu Plebańskim odbyło się zabranie sprawozdawcze tamtejszej jednostki OSP rozpoczynając tym samym cykl zebrań we wszystkich jednostkach w powiecie.

Wyjątkowo dopisali goście. Na zebranie przybyli: poseł Krzysztof Lipiec wraz z dyrektor swego biura Małgorzatą Pruś, wicewojewoda Andrzej Bętkowski, wiceprzewodniczący sejmiku wojewódzkiego Andrzej Pruś, starosta skarżyski Jerzy Żmijewski, radny powiatowy Paweł Wiatr, przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, wójt Zdzisław Woźniak, miejscowi radni Renata Kępa i Włodzimierz Foch, przedstawiciel KP PSP Szczepan Wierzbowi, inspektor ds. ppoż. w urzędzie gminy Ksawery Krupa, druhowie z OSP w Grzybowej Górze i Kierzu Niedźwiedzim.

Sprawozdanie z pracy jednostki w minionym roku złożył prezes Tadeusz Chyb. W 2016 przybyło 3 nowych członków i obecnie jednostka liczy 41 druhów oraz 6 członków honorowych. Aktywnie działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze i Strażackie Druhenki. Strażacy z tej jednostki w minionym roku uczestniczyli w 58. akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, uroczystościach i imprezach religijnych i patriotycznych. Do akcji najczęściej wyjeżdżali Mariusz Kamiński (48 razy), Piotr Chyb (36) i Tadeusz Chyb (31).

Na swą działalność jednostka otrzymała 45.000 zł z budżetu gminy. 12.000 zł z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz dotacje ze Starostwa Powiatowego (7.000 zł), MPWiK (4.000 zł) oraz ZW ZOPS (3.800 zł).

Później sprawozdanie finansowe złożył Ludwik Niziołek, a komisji rewizyjnej wraz z wnioskiem o absolutorium (przyjętym jednogłośnie) Łukasz Szymczyk. Później w dyskusji głos zabrali zaproszeni goście.

Rok 2017 będzie ważny dla strażaków. Poza dorocznymi uroczystościami i wydarzeniami, 14 maja odbędzie się zjazd wojewódzki. W czerwcu zaplanowano powiatowe zawody sportowo – pożarnicze, zaś jesienie na terenie OLPP w Skarżysku Kościelnym odbędą się wojewódzkie ćwiczenia ratownicze.

źródło: www.skarzysko.com.pl

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img