Czy Szpital utopi Powiat?

Niestety jesteśmy świadkami kolejnej dramatycznej sytuacji w Powiatowym Szpitalu im. Marii Skłodowskiej Curie w Skarżysku-Kamiennej. Po zamknięciu oddziału zakaźnego, problemach z chirurgami przyszła kolej na lekarzy z oddziału wewnętrznego. Z informacji, które dotarły do naszej redakcji wynika, że lekarze ci złożyli wypowiedzenia z pracy. Pytani o powody swojej decyzji, niestety nie chcą jej ujawniać. Nieoficjalnie mówi się, że jest ona podyktowana nadmiernym obciążeniem pracą. Lekarze oddziału wewnętrznego pełnią również dyżury na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym co okazuje się ponad ich siły i możliwości. Wypowiedzenia nie złożył jedynie kierownik Oddziału. Jeśli dyrekcja szpitala nie znajdzie rozwiązania to pod koniec grudnia oddział wewnętrzny będzie zamknięty.

Wicestarosta Artur Berus, odpowiedzialny za szpital z ramienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego, nie widzi w tym problemu. Ewidentny brak umiejętności zarządzania szpitalem, zarówno wicestarosty jak również kierownictwa szpitala, doprowadziły tą lecznicę do osiągnięcia trzeciego dna! Obecny Zarząd Powiatu Skarżyskiego „przyrządził” szpitalem niezły pasztet przyszłej władzy samorządowej. Widać gołym okiem, że Zarząd Powiatu w mijającej kadencji nie potrafił rozwiązać problemów szpitala i niestety problemy zwłaszcza finansowe wręcz pogłębił. To „kukułcze jajo” sprytnie zostanie podrzucone nowej władzy, która na starcie zderzy się ze ścianą. Ten stan rzeczy zauważyła Regionalna Izba Obrachunkowa wydając opinię z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku. RIO stwierdziła: „Stan zobowiązań szpitala na koniec I półrocza 2018 roku wyniósł 55 520 216,62 zł i wzrósł w stosunku do 31. 12. 2017 r, o 3,5 mln zł. Przy czym Zarząd Powiatu nie odniósł się do istniejącego stanu zobowiązań – w szczególności brak jest przedstawienia działań podejmowanych w celu poprawienia tak złej sytuacji finansowej. Za powstałe zobowiązania odpowiada podmiot tworzący” – czyli Rada Powiatu Skarżyskiego, a dokładnie koalicja rządząca SLD – PO – PSL(PiR) – przypis redakcji.

Pan Artur Berus jest zadowolony z działalności szpitala i nie ma sobie nic do zarzucenia. W jego ocenie wszelkie „plagi”, które spadły na szpital i spowodowały taki stan rzeczy to zasługa Rządu oraz złego finansowania przez NFZ. Dlaczego zatem jest tak źle skoro według Berusa jest tak dobrze?! Jest tak gdyż:

– nie dostosowano struktury organizacyjnej szpitala do nowych zasad finansowania przez NFZ,

– nie zrestrukturyzowano zadłużenia,

– nie zracjonalizowano wydatków na zakupy materiałowe,

– pozbawiono dochodów szpitala przez nieprzemyślaną likwidację oddziału zakaźnego i okresowe wyłączanie z ruchu innych oddziałów,

– źle zarządzano personelem medycznym co spowodowało odejście chirurgów, a obecnie lekarzy oddziału wewnętrznego,

– nie stworzono standardowych warunków pracy, nie zadbano o wyspecjalizowany sprzęt medyczny,

– nie wyeliminowano wszystkich zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów,

– nie podjęto działań naprawczych nakreślonych przez firmę zewnętrzną AMG.

Ten fatalny stan szpitala pozostawia po sobie obecna władza – czytaj Zarząd Powiatu Skarżyskiego. Stan skrzętnie ukrywany, stan, który rozlewa się jak zgniłe jajo na kondycję finansową Powiatu Skarżyskiego. Stan, który będzie olbrzymim dylematem dla przyszłej władzy w Powiecie. Podobnym dylematem będzie brak środków na zadania oświatowe. W tegorocznym budżecie braknie około 3 mln zł na oświatę. Najprawdopodobniej nauczyciele w grudniu nie otrzymają wynagrodzenia. Ten stan rzeczy natomiast skrzętnie skrywała pani Katarzyna Bilska odpowiedzialna z ramienia Zarządu Powiatu za oświatę.

I jak widać w kampanii wyborczej winni tej sytuacji, dumni, zadowoleni z siebie maszerują w pierwszych szeregach do wyborów samorządowych. Tym razem z innych komitetów lub o innej nazwie licząc, że się kolejny raz wślizgną do władzy i dokończą dzieła zniszczenia, bo chyba im tylko o to chodzi.

The following two tabs change content below.

Grzegorz Małkus

Grzegorz Małkus, Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, studia podyplomowe: Zarządzanie Nowoczesną Szkołą - Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Organizacja Pomocy Specjalnej - UJ, Sport Osób Niepełnosprawnych - AWF w Warszawie, Jakość Stanowienia Prawa - Uniwersytet Warszawski.

Ostatnie wpisy Grzegorz Małkus (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial