28.3 C
Nowy Jork

Czyja inicjatywa uchwałodawcza ?

Published:

16 lipca 2015r w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej odbyła się zwołana na wniosek grupy radnych – XII sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. W porządku obrad sesji znalazł się m.in. projekt uchwały ws. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej i może nie było by to nic nadzwyczajnego gdyby nie jeden fakt.

   Na XI Sesji Rady Miasta w dni 29 czerwca 2015r. identyczny projekt złożył Radny Juliusz Bilski uzyskując wsparcie radnych z Prawa i Sprawiedliwość. Projekty różniły się tylko stawką procentową uchwała radnego Bilskiego wprowadzała zapis opłaty w wysokości 1%, natomiast uchwała radnych koalicyjnych tj. Konrada Wikariusza, Jacka Cipińskiego, Adama Cioka, Wiesława Szwajeskiego, Grzegorza Łapaja oraz Artura Mazurkiewicza 7,75%. Można powiedzieć, że radni dbając o interes gminy nie zgadzali się na 1% i wszystko było by w porządku, tylko dlaczego na Sesji w dniu 29 czerwca tego nie argumentowali.

     Na żadnej z komisji nie padł wniosek by stawkę podnieść choćby do wspomnianej wartości 7,5%, a w czasie sesji jak jeden mąż podnosząc łapki nie wprowadzili uchwały radnych opozycji do porządku obrad. Dziwi też fakt, że za parę dni 6 radnych koalicji wnosi identyczną uchwałę pod obrady Sesji Rady Miasta w trybie nadzwyczajnym zwołując sesje tylko po to by przegłosować wspomnianą uchwałę.

    Dlaczego kopiują czyjeś pomysły nie mają swoich? Plus dla mieszkańców naszego miasta jest tylko jeden opłata została zmniejszona z 10% do 7,5%.

 

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img