Dom Pomocy Społecznej przy ul. Spornej 6 ma już 80 lat

Uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Św. Brata Alberta, liczne gratulacje, upominki, prezentacja multimedialna pokazująca historię placówki i jej dotychczasową działalność, występ zespołu „Perły z lamusa” oraz bal jubileuszowy – tak uczczono 80 lat istnienia Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

Galę jubileuszową zorganizowano w czwartek, 12 października w Patjo skarżyskiego MCK. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Samorządu Powiatu Skarżyskiego – starosta Jerzy Żmijewski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Janusz Kołodziej, wicestarosta Artur Berus, sekretarz powiatu Małgorzata Łakomiec i naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Małgorzata Nosowicz oraz przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, zaprzyjaźnionych jednostek i domów pomocy społecznej z województwa, pracownicy DPS, pensjonariusze oraz przyjaciele tej placówki.

Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej to miejsce gdzie panuje wzajemny szacunek, zrozumienie i rodzinna atmosfera podkreślił starosta Jerzy Żmijewski składając wspólnie z wiceprzewodniczącym rady Januszem Kołodziejem i wicestarostą Arturem Berusem gratulacje jubileuszowe. Życząc dalszego rozwoju palcówki podkreślił jednocześnie, jak ważną służbę pełnią pracownicy DPS.

Za ten czas poświęcony Podopiecznym, którzy powierzyli Wam swoje zdrowie, wyrażamy uznanie i składamy podziękowania – mówił starosta.

Wszyscy obecni na sali mieli okazję poznać osiemdziesięcioletnią, bogatą historię Domu zobrazowaną archiwalnymi zdjęciami, zapiskami z kroniki jednostki oraz artykułami z gazet, którą przedstawili obecny dyrektor DPS Jacek Jamroz i pracownik Monika Kucińska.

W latach 1937 – 1945 Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej  nazywano „Domem Starców” i był on zlokalizowany obok Kościoła Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej. Niewiele wiadomości o tamtym okresie zachowało się do dzisiaj. Wiadomo, że w Domu zamieszkiwali ludzie samotni, starzy i przewlekle chorzy. „Dom dla Starców” przy Kościele utrzymywany był w okresie okupacji ze społecznych dotacji gromadzonych na cele charytatywne. Środki te były jednak bardzo skromne i nie wystarczały na utrzymanie Domu.

W okresie powojennym były „Dom Starców” został przemianowany na Dom Opieki Społecznej i przeniesiony do nowej siedziby przy ul. 22 Lipca 28 w Skarżysku-Kamiennej. Dom utrzymywany był już z dotacji państwowych, a prowadzony był w dalszym ciągu przez siostry zakonne. Powoli zatrudniano również personel świecki.

W 1996 roku Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przeniesiono do nowoczesnego budynku w pełni przystosowanego do potrzeb jego niepełnosprawnych mieszkańców. Przy ul. Spornej 6 i tu Dom ma swoją siedzibę do dzisiaj.

Pierwszym dyrektorem świeckim w roku 1955 został Pan Mieczysław Heba, a następnie Wiesława Szypowska. W roku 1981 dyrektorem Domu została Grażyna Nowak, która funkcję tę pełniła do 2005 roku. Obecnie od 1 marca 2005 roku dyrektorem Domu jest mgr Jacek Jamroz.

Skarżyski Dom jest domem stałego pobytu, przeznaczonym dla 60 osób (kobiet i mężczyzn) przewlekle psychicznie chorych.

Mieszkańcy zakwaterowani są w pokojach dwuosobowych z łazienkami, dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb. Na każdym piętrze znajduje się jadalnia oraz ogólnodostępne pomieszczenie sanitarne. Każdy mieszkaniec ma zapewnioną opiekę medyczną, pielęgniarską oraz szeroko rozumianą rehabilitację realizowaną w pracowniach fizjoterapii, muzykoterapii oraz terapii zajęciowej.

Dom Pomocy Społecznej z dniem 14 lutego 2005 r. został wpisany w rejestr domów pomocy społecznej Wojewody Świętokrzyskiego, na czas nieokreślony, jako dom spełniający wymogi dotyczące podstawowego standardu usług świadczonych przez domy pomocy społecznej w zakresie potrzeb bytowych, usług opiekuńczych i wspomagających.

Uroczystość uświetniły barwny występ zespołu „Perły z lamusa”, prezentacja prac mieszkańców Domu oraz bal jubileuszowy.

The following two tabs change content below.

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial