Dom Pomocy Społecznej przy ul. Spornej 6 ma już 80 lat

Uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Św. Brata Alberta, liczne gratulacje, upominki, prezentacja multimedialna pokazująca historię placówki i jej dotychczasową działalność, występ zespołu “Perły z lamusa” oraz bal jubileuszowy – tak uczczono 80 lat istnienia Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

Galę jubileuszową zorganizowano w czwartek, 12 października w Patjo skarżyskiego MCK. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Samorządu Powiatu Skarżyskiego – starosta Jerzy Żmijewski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Janusz Kołodziej, wicestarosta Artur Berus, sekretarz powiatu Małgorzata Łakomiec i naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Małgorzata Nosowicz oraz przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, zaprzyjaźnionych jednostek i domów pomocy społecznej z województwa, pracownicy DPS, pensjonariusze oraz przyjaciele tej placówki.

Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej to miejsce gdzie panuje wzajemny szacunek, zrozumienie i rodzinna atmosfera podkreślił starosta Jerzy Żmijewski składając wspólnie z wiceprzewodniczącym rady Januszem Kołodziejem i wicestarostą Arturem Berusem gratulacje jubileuszowe. Życząc dalszego rozwoju palcówki podkreślił jednocześnie, jak ważną służbę pełnią pracownicy DPS.

Za ten czas poświęcony Podopiecznym, którzy powierzyli Wam swoje zdrowie, wyrażamy uznanie i składamy podziękowania – mówił starosta.

Wszyscy obecni na sali mieli okazję poznać osiemdziesięcioletnią, bogatą historię Domu zobrazowaną archiwalnymi zdjęciami, zapiskami z kroniki jednostki oraz artykułami z gazet, którą przedstawili obecny dyrektor DPS Jacek Jamroz i pracownik Monika Kucińska.

W latach 1937 – 1945 Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej  nazywano „Domem Starców” i był on zlokalizowany obok Kościoła Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej. Niewiele wiadomości o tamtym okresie zachowało się do dzisiaj. Wiadomo, że w Domu zamieszkiwali ludzie samotni, starzy i przewlekle chorzy. „Dom dla Starców” przy Kościele utrzymywany był w okresie okupacji ze społecznych dotacji gromadzonych na cele charytatywne. Środki te były jednak bardzo skromne i nie wystarczały na utrzymanie Domu.

W okresie powojennym były „Dom Starców” został przemianowany na Dom Opieki Społecznej i przeniesiony do nowej siedziby przy ul. 22 Lipca 28 w Skarżysku-Kamiennej. Dom utrzymywany był już z dotacji państwowych, a prowadzony był w dalszym ciągu przez siostry zakonne. Powoli zatrudniano również personel świecki.

W 1996 roku Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przeniesiono do nowoczesnego budynku w pełni przystosowanego do potrzeb jego niepełnosprawnych mieszkańców. Przy ul. Spornej 6 i tu Dom ma swoją siedzibę do dzisiaj.

Pierwszym dyrektorem świeckim w roku 1955 został Pan Mieczysław Heba, a następnie Wiesława Szypowska. W roku 1981 dyrektorem Domu została Grażyna Nowak, która funkcję tę pełniła do 2005 roku. Obecnie od 1 marca 2005 roku dyrektorem Domu jest mgr Jacek Jamroz.

Skarżyski Dom jest domem stałego pobytu, przeznaczonym dla 60 osób (kobiet i mężczyzn) przewlekle psychicznie chorych.

Mieszkańcy zakwaterowani są w pokojach dwuosobowych z łazienkami, dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb. Na każdym piętrze znajduje się jadalnia oraz ogólnodostępne pomieszczenie sanitarne. Każdy mieszkaniec ma zapewnioną opiekę medyczną, pielęgniarską oraz szeroko rozumianą rehabilitację realizowaną w pracowniach fizjoterapii, muzykoterapii oraz terapii zajęciowej.

Dom Pomocy Społecznej z dniem 14 lutego 2005 r. został wpisany w rejestr domów pomocy społecznej Wojewody Świętokrzyskiego, na czas nieokreślony, jako dom spełniający wymogi dotyczące podstawowego standardu usług świadczonych przez domy pomocy społecznej w zakresie potrzeb bytowych, usług opiekuńczych i wspomagających.

Uroczystość uświetniły barwny występ zespołu “Perły z lamusa”, prezentacja prac mieszkańców Domu oraz bal jubileuszowy.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial