Dotacje Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dla gminy Skarżysko-Kamienna

Dotacja przekazana dla gminy Skarżysko-Kamienna przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki z zakresu Polityki Społecznej i Zdrowia
LP Opis zadania Kwota przekazana w roku 2016 ( w zł) Kwota Przekazana w roku 2017 ( w zł)
1 Decyzje administracyjne wydane za osoby inne  niż ubezpieczone 8 050 11 620
2 Środowiskowe Domy Samopomocy 608 604 598 922
3 Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 126 713 133 211
4 Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 178 768 182692
5 Zasiłki okresowe 1 514 458 1 200 000
6 Zasiłki stałe 2 063 138 2 064 384
7 Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 13 520 8 161
8 Obsługa ośrodka pomocy społecznej 459 472 515 157
9 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 597 991 635 449
10 Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania 1 126 216 1 180 000
11 Program rodzina 500 plus 16 216 327 22 014 162
12 Świadczenia rodzinne fundusz alimentacyjny i zasiłek opiekuńczy 15 608 303 16 093 078
13 Karta Dużej Rodziny 643 754
14 Asystent rodzinny 106 590 38 132
15 Gabinety lekarskie   60 259
16 Senior Plus   145 800
17 Jednorazowe świadczenie w wysokości         4 tys. zł za życiem 45 320  
18 Żłobki miejskie 196 326 130 525
19 Klub dziecięcy 20 136 13 387
  RAZEM 44 447 498 51 695 066
The following two tabs change content below.

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial