DPS i mieszkania chronione w powiecie już za rok

Już w najbliższych dniach ruszą prace adaptacyjne związane z przystosowaniem budynku po III LO na potrzeby utworzenia tam Domu Pomocy Społecznej i mieszkań chronionych w ramach realizacji projektu, na który powiat skarżyski pozyskał ponad 4 mln. zł. Dziś, 23 czerwca przedstawiciele Zarządu Powiatu Skarżyskiego – starosta Jerzy Żmijewski, wicestarosta Artur Berus i członek zarządu Bogusława Krawczyńska w obecności Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa przekazali oficjalnie wykonawcy plac i budynek do przeprowadzenia robót remontowych i adaptacyjnych. Prace te potrwają do maja 2018. Jak podkreślił przedstawiciel wykonawcy Hubert Olejarz z firmy FREEDOM termin realizacji zadania jest realny do wykonania. Zaznaczył także iż wykonawcy dołożą wszelkich starań, aby inwestycję wykonać na jak najwyższym poziomie.

Starosta Jerzy Żmijewski wraz z zarządem oprowadzając gości po terenie, gdzie powstanie nowoczesna placówka pomocy społecznej przypomniał, iż projekt, który realizować będzie powiat ze środków unijnych przewiduje przebudowanie budynku po III LO w celu adaptacji i przystosowania go do potrzeb osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Nowo utworzona placówka ma być przede wszystkim nowoczesna pod względem rozwiązań techniczno – budowlanych i pozbawiona barier architektonicznych. Oferować będzie 30 miejsc stałego pobytu całodobowego i 30 miejsc krótkookresowego całodobowego pobytu opiekuńczego w postaci mieszkań chronionych dla osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę pobytu długoterminowego. Jednocześnie podziękował Marszałkowi oraz urzędnikom urzędu marszałkowskiego za podjęcie decyzji o przyznaniu dla powiatu skarżyskiego dofinansowania na realizację tego istotnego dla społeczności lokalnej projektu.

Marszałek Adam Jarubas zaznaczył, że ma świadomość jak bardzo społeczność boli kiedy z przyczyn demograficznych jakaś instytucja lokalna jest likwidowana, jednak jak podkreślił […] tutaj pomysł władz powiatu kapitalnie wstrzelił się w możliwości, które posiadaliśmy dysponując środkami europejskimi i dzisiaj rozpoczynamy już tę inwestycję bardzo potrzebną. Dzięki temu osoby starsze z powiatu skarżyskiego nie będą już musiały wyjeżdżać do innych powiatów, do tego typu placówek, gdyż […] w powiecie skarżyskim będą miały ku temu znakomite warunki. W otoczeniu takim bardzo zielonym, przyjaznym, […] będą mogli dalej być w tym środowisku, które znają. Dlatego gratuluję Panie Starosto.  – mówił marszałek Jarubas.

Prace adaptacyjne wykonywać będzie wyłonione w drodze przetargu Konsorcjum Firm – FREEDOM z siedzibą w Skarżysku Kościelnym i EXPOL-BIS Spółka Jawna ze Skarżyska-Kamiennej przy nadzorze inspektora budowy Łukasza Jaśkiewicza. Wykonawcy robót w pierwszej kolejności zajmą się pracami instalacyjnymi i elektrycznymi.

W przekazaniu placu budowy uczestniczyli także dyrektor DPS w Skarżysku-Kamiennej Jacek Jamroz oraz naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem starostwa powiatowego Janusz Kuźdub.

źródło: www.skarzysko.powiat.p

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial