18.6 C
Nowy Jork

Dzień Dziecka Utraconego w Skarżysku-Kamiennej

Published:

Dziecko, które umiera, w którymkolwiek momencie swojego życia,

choćby przed swoimi narodzinami jest takim samym człowiekiem jak Ty czy ja.

Należy mu się szacunek i godny pochówek.”

16 października 2016 roku, w Sanktuarium Ostrobramskim w Skarżysku-Kamiennej z inicjatywy ks. Kustosza Jerzego Karbownika oraz Rycerzy Kolumba, miała miejsce niecodzienna uroczystość. W 38. rocznicę wyboru ks. Kardynała Karola Wojtyły na papieża i Stolicę Piotrową w Watykanie, została sprawowana uroczysta msza święta w intencji rodziców przeżywających śmierć dziecka. W naszym kraju każdego roku, blisko pięćdziesiąt tysięcy rodzin doświadcza utraty dziecka. Ponad czterdzieści tysięcy kobiet przeżywa poronienie, a dwa tysiące dzieci przychodzi na świat jako martwe. Śmierć upragnionego dziecka, poronienie, martwy poród, czy śmierć dziecka po urodzeniu, to jedna z największych tragedii i dramatów jakich doświadczają rodzice. Nie przypadkiem Rycerze Kolumba z Rady Lokalnej Nr 14577 im. Matki Bożej Ostrobramskiej, wybrali właśnie tą datę na uroczyste poświęcenie grobu dziecka utraconego. W październiku jest obchodzony w naszym kraju Dzień Dziecka Utraconego. Jest to szczególny dzień solidarności z rodzicami, którzy przeżyli niewyobrażalny ból po śmierci własnego dziecka.

Tej uroczystej mszy przewodniczył Pasterz Diecezji Radomskiej, ks. bp. Henryk Tomasik. Uroczystość miała charakter i wymiar symboliczny, gdyż podczas niej zostały też wprowadzone do kościoła Bazyliki Mniejszej przy Ostrej Bramie, relikwie Świętej Joanny Beretty Molla, patronki rodzin Diecezji Radomskiej.

Po eucharystii Pasterz Diecezji w obecności duchowieństwa, Rycerzy Kolumba oraz rodzin dotkniętych tragedią śmierci dziecka utraconego, dokonał poświęcenia grobu-pomnika Dziecka Nienarodzonego. Grób ten powstał staraniem Rycerzy Kolumba na cmentarzu komunalnym na Łyżwach w Skarżysku-Kamiennej. Jest to jedyny taki grób w diecezji, a być może w całej południowej Polsce. To miejsce przygotowane jest na przyjęcie do pochówku dzieci utraconych. Trzeba jednak podkreślić, że Rycerze Kolumba podjęli się dość karkołomnego i trudnego zadania. Zarówno od strony formalnej jak również finansowej, dzieło to było i nadal jest niełatwe. Ale to głównie ofiarności społeczeństwa, które wsparło Rycerzy Kolumba podczas zbiórek publicznych prowadzonych 1 listopada na skarżyskich cmentarzach, powstało miejsce w którym będzie możliwość dokonania godnego pochówku dziecka utraconego. Druga bardzo skomplikowana kwestia związana jest z samą procedurą pochówku. Opracowana przez Rycerzy Kolumba ze Skarżyska-Kamiennej procedura jest wzorowana na doświadczeniach sprawdzonych, już funkcjonujących w Polsce. Szkoda tylko, że do tego problemu bez należytego zrozumienia podeszły władze miasta Skarżyska-Kamiennej. Trudno, widocznie parytety Prezydenta Miasta w kwestii życia poczętego dalekie są od wartości chrześcijańskich. Wspomniana już Święta Joanna Beretta Molla oddała własne życie za życie swojego dziecka. Dała wyraz prawdziwej miłości i szacunku dla życia. To dzieło Rycerzy Kolumba pomaga zrozumieć, za przykładem Świętej Joanny, sens i misję każdej kobiety. Nadaje sens i szacunek dla każdego życia poczętego. Życia, które zawsze jest Darem Boga.

Oświadczenie Rycerzy Kolumba

Rycerze Kolumba, Fundacja Rady Lokalnej Nr 14577 im. Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej pragnąc zapewnić godne potraktowanie szczątków dzieci martwo urodzonych, wybudowali przy wsparciu wrażliwych osób, GRÓB DZIECKA NIENARODZONEGO.

Poświęcenia Grobu dokonał w Roku Miłosierdzia dnia 16 października 2016r, ks. Biskup Radomski Henryk Tomasik. Rycerze Kolumba wyrażają wdzięczność wszystkim ofiarodawcom za wsparcie finansowe i rzeczowe w urzeczywistnieniu tego dzieła.

PROCEDURY – ZASADY POCHÓWKU DZIECI MARTWO URODZONYCH

Zgodnie z polskim prawem niezależnie od czasu trwania ciąży Rodzice mają prawo uzyskać:

Akt Urodzenia Dziecka. Dokument ten jest podstawą do otrzymania wszystkich świadczeń z tytułu urodzenia martwego Dziecka. Warunkiem jest wystawienie przez szpital Karty Martwego Urodzenia, w której niezbędne jest wpisanie płci Dziecka. Jeśli jednoznaczne stwierdzenie przez lekarza płci jest niemożliwe konieczne jest przeprowadzenie odpłatnego badania genetycznego wykonywanego na wyraźne życzenie pacjentki. O decyzji wykonania badania należy poinformować lekarza niezwłoczne, przed rozpoczęciem procedur medycznych.

Z Kartą Martwego Urodzenia należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego znajdującego się w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, tel. 41 25 20 143 celem otrzymania Aktu Urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Można nadać mu imię, które zostanie wpisane do Aktu.

Na podstawie Aktu Urodzenia Dziecka przysługuje Matce 8 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz zasiłek pogrzebowy. Jeśli któreś z Rodziców było dodatkowo ubezpieczonych warto sprawdzić czy polisa przewiduje świadczenia z tytułu urodzenia martwego dziecka.

Na podstawie Aktu Urodzenia oraz pełnomocnictwa Zakład Pogrzebowy odbiera Dziecko ze szpitala i przygotowuje do pochówku.

Jeżeli Rodzice nie decydują się na zlecenie badań genetycznych ( w przypadku braku możliwości określenia płci) to istnieje możliwość wystawienia przez szpital Karty Zgonu do celu pochówku. Z tym dokumentem należy udać się do Zakładu Pogrzebowego , który odbierze Dziecko i przygotowuje do pochówku. W tym przypadku pochówek muszą zorganizować Rodzice na własny koszt i bez prawa do urlopu macierzyńskiego.

Aby zorganizować pochówek katolicki Rodzice winni zgłosić się do swojej parafii. Jeżeli Rodziców ze względów finansowych nie stać na pochowanie Dziecka w indywidualnym grobie, Rycerze Kolumba – Fundacja Rady Lokalnej Nr.14 577 ul. Wileńska 33 może nieodpłatnie udostępnić będący w ich dyspozycji Grób Dziecka Nienarodzonego znajdujący się na Cmentarzu Komunalnym w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Langiewicza. W tym celu należy skontaktować się z Rycerzami Kolumba tel. 41 25 38 800.

W przypadku pozostawienia przez rodziców szczątków w szpitalu, Rycerze Kolumba zapewnią godny pochówek, a szczątki dziecka zostaną złożone we wspólnym Grobie Dziecka Nienarodzonego znajdującego się na Cmentarzu Komunalnym.

Rycerze Kolumba – Fundacja Rady Lokalnej nr. 14577 im. Matki

Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku – Kamiennej

Grzegorz Małkus
Grzegorz Małkus
Grzegorz Małkus, Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, studia podyplomowe: Zarządzanie Nowoczesną Szkołą - Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Organizacja Pomocy Specjalnej - UJ, Sport Osób Niepełnosprawnych - AWF w Warszawie, Jakość Stanowienia Prawa - Uniwersytet Warszawski.

Related articles

Recent articles

spot_img