Dzień Kobiet

Pierwszy raz w roku 1909

Dzień Kobiet, to coroczne święto obchodzone w dniu 8 marca. Pierwszy Dzień Kobiet, obchodzony był 28 lutego 1909 roku. Ustanowiony był ten dzień przez Socjalistyczną Partię Ameryki. po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku. W Polsce był obchodzony na szeroką skalę do 1993 roku. Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia, czyli święto przypadające na pierwszy tydzień marca, związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością.

Kobietom w darze

Z okazji tego święta panowie obdarowywali swoje wybranki serca prezentami i spełniali ich życzenia. Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie, przyczyniły się one zatem do szczególnego uhonorowania pań na całym świecie.

Nowojorski strajk

W roku 1908 miał miejsce nowojorski strajk pracownic przemysłu odzieżowego, a skierowany był on przeciwko złym warunkom pracy. Wówczas to śmierć poniosło 126 z nich, z powodu zamknięcia ich przez właściciela w ciasnej i niewietrzonej komórce. Od tego momentu odbywały się cykliczne marsze kobiet, domagających się dla siebie praw politycznych i ekonomicznych. Zainspirowane tym marszem pracownice zakładów odzieżowych w USA, podjęły też trzymiesięczny strajk przeciwko wyzyskującym je właścicielom fabryk. Jest to nazwane jako „Powstanie dwudziestu tysięcy”. W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla szeroko rozumianych praw wyborczych dla kobiet. W konferencji udział wzięło ponad 100 uczestniczek z 17 krajów, w tym trzy kobiety po raz pierwszy wybrane do Parlamentu Fińskiego. Ustanowienie Dnia Kobiet zostało przyjęte w drodze anonimowego głosowania, bez ustalania dokładnej daty jego obchodów.

Prawa kobiet

W dniu 19 marca 1911 roku, po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Domagano się prawa kobiet do głosowania i obejmowania stanowisk publicznych, praw kobiet do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy. W latach 1913 i 1914 podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyły się demonstracje antywojenne. Tego dnia święto było obchodzone po raz pierwszy w Rosji. Wiece odbywały się tam w ostatnią niedzielę lutego. W czwartek 8 marca 1917 roku, kobiety w Rosji zorganizowały strajki i protesty pod hasłem „chleb i pokój” rozpoczynając w ten sposób rewolucję lutową. Cztery dni później abdykował car, a rząd tymczasowy przyznał kobietom prawa wyborcze. Feministka bolszewicka Aleksandra Kołłontaj, przekonała Lenina do ustanowienia dnia 8 marca oficjalnym świętem kobiet w Rosji. Stało się tak, ale do 1965 roku był to normalny dzień pracy. Dzień 8 maja 1965 roku, dekretem Prezydium ZSRR Międzynarodowy Dzień Kobiet ustanowiono dniem wolnym od pracy, w celu upamiętnienia zasług kobiet sowieckich w obronie ojczyzny, podczas wielkiej wojny ojczyźnianej.

A dziś kobiety na całym świecie mają swój dzień, który czcić możemy także i poezją.

…to ona dom chroniła gdy nastała trwoga

brała dzieci swe pod poły swego wydartego palta

to ona piekła chleb, wołając do Boga

szła przez życie dumna i zawsze uparta…

 

Ewa Michałowska – Walkiewicz

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial