Festyn dożynkowy na Parszowie

      Dożynki, czyli inaczej mówiąc Święto Plonów, to popularna celebracja udanych żniw i zakończenia wszelkich prac polowych. Dożynki jako święto, ma swoje korzenie w pogaństwie. Wówczas to wszyscy uprawiający rolę, w okresie równonocy jesiennej, śpiewem i tańcem, dziękowali bogom za pomyślność plonów w bieżącym roku. Było to święto pełne nadziei, że i w przyszłym roku, zwózka z polnej niwy będzie równie udana.

Kult roślin i drzew
Obrzęd dożynek, prawdopodobnie związany był pierwotnie z kultem roślin i drzew, no i oczywiście z rolnictwem. Wraz z rozwojem gospodarki folwarczno-dworskiej, co nastąpiło w wieku szesnastym, dożynki zagościły na dworach majątków ziemskich. Urządzano je dla żniwiarzy, czyli inaczej mówiąc dla służby folwarcznej i pracowników najemnych, w nagrodę za wykonaną pracę.

W pierwszy dzień jesieni    

Tradycyjnie dożynki, obchodzone były w pierwszy dzień jesieni. Święto poświęcone było tegorocznym zbiorom, a w czasie jego trwania dziękowano bogom za plony i za zdrowie pracowników roli.

Przypominając starą legendę
Towarzystwo Patriotyczne Renesans ze Skarżyska – Kamiennej, uczestnicząc w świecie dożynkowym, przypominało gościom starą legendę, która mówi o genezie nazwy Parszów. Legenda ta bowiem głosi, że Jan III Sobieski, kiedy wracał opromieniony wiktorią wiedeńską do Warszawy, przejeżdżając niedaleko niewielkiej osady zauważył na drzewie parę sów. Pobliską osadę postanowił nazwać Parasów, jednak mieszkańcy przekształcili ją najpierw w Parsów, a następnie w Parszów. Zatem w tej owianej już legendą miejscowości, warto było uczestniczyć w tak ciekawym święcie, jakim jest wspomniane już Święto Plonów.
W Parszowie, niewielkiej wiosce województwa świętokrzyskiego, miały właśnie miejsce obchody dożynkowe. Wśród licznych wieńców wykonanych ze zboża, można było delektować się regionalnymi potrawami, a także podziwiać pięknie ubrane gospodynie wiejskie.

 

dozynki_parszow1 1442831529656 1442831327124
Ewa Michałowska – Walkiewicz

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial