Fundacja „Daj Szansę” rusza z naborem do stypendiów

Fundacja „Daj Szansę” rusza z naborem do stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych

Od poniedziałku, 12 września do 30 września br. można składać wnioski o stypendia naukowo-socjalne z programu stypendialnego „Żaczek” oraz z programów stypendialnych stypendiów artystycznych i sportowych na rok szkolny 2016/2017. O stypendia Fundacji „Daj Szansę ubiegać mogą się osoby uzdolnione, posiadające znaczące osiągnięcia w nauce, sporcie, czy artystyczne, które jednocześnie mają trudną sytuację materialną.  Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy (od września 2016 do czerwca 2017). Kryteria i warunki przyznawania poszczególnych stypendiów określają regulaminy, które dostępne są na stronie internetowej www.daj-szanse.eu . Tam również dostępne są do pobrania wniosek oraz dokumenty niezbędne do załączenia do wniosku stypendialnego. Z wnioskiem o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego lub sportowego występują zainteresowani kandydaci, składając wnioski wyłącznie osobiście w siedzibie Fundacji „Daj Szansę”, ul. Konarskiego 20 p. 3 (parter) w godzinach 13.00-15.30 w dniach od 12.09 – 30.09.2016 r.

Stypendia Fundacji „Daj Szansę” przyznawane są w drodze konkursu. Ostatecznego wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna w terminie do 14 października 2016 r. Środki na stypendia naukowe, artystyczne i sportowe Fundacji pochodzą ze środków pozyskanych wyłącznie przez „Daj Szansę” od Darczyńców, Fundatorów, z 1% oraz z Fundacji im. S. Batorego w ramach Programu „Równe Szanse – lokalne programy stypendialne”.

Zapoznaj się z regulaminami stypendiów Fundacji „Daj Szansę”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial