11.2 C
Nowy Jork

Fundusze dla miast

Published:

Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice i Staszów – osiem świętokrzyskich miast będzie mogło skorzystać z pakietu działań przygotowywanych przez Ministerstwo Rozwoju w ramach wsparcia dla miast średniej wielkości.

Pakiet dla średnich miast jest elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i przeznaczony jest dla miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tysięcy mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich. Pakiet działań składa się z trzech części, a jego szacowana wartość wynosi 2,5 mld złotych.

Pierwsza z części dotyczy wydzielenia w krajowych programach operacyjnych dedykowanych konkursów i kopert finansowych dla działań zgłaszanych przez miasta średniej wielkości. Wsparcie będzie dotyczyło wdrażania innowacji przez sektor mśp  (60 mln zł w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia – POPW), zlecania badań na rynek (400  mln zł w Programie Inteligentny Rozwój), poprawy jakości środowiska i infrastruktury przeciwpowodziowej  (245 mln zł w Programie Infrastruktura i Środowisko), współpracy ponadnarodowej i poprawy mobilności (29 mln zł w Programie POWER).

Miasta będą mogły również skorzystać z Funduszu Inwestycji Samorządowych w formie innej niż dotychczasowe dotacje i zwiększanie zadłużenia. Fundusz oferuje możliwość wchodzenia kapitałowego w spółki komunalne poprzez np. obejmowanie akcji lub zakup obligacji. Fundusz dysponuje kwotą 400 mln złotych, z których część przeznaczona będzie na rozwój miast średnich.

Ponadto miasta będą mogły skorzystać z Programu wspierania inwestycji o szczególnym  znaczeniu dla gospodarki polskiej. Inwestorzy lokujący swoje inwestycje w średnich miastach uzyskają dodatkowe zachęty w postaci wyższego poziomu pomocy publicznej czy też korzyści zwiane ze zwolnieniem nowej inwestycji z podatków CIT i PIT, jeśli będą one na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

W najbliższych tygodniach zostaną ogłoszone konkursy dedykowane w krajowych programach operacyjnych, a w ciągu kilku miesięcy zostaną sfinalizowane prace legislacyjne pozwalające uruchomić pozostałe instrumenty wsparcia.

Mariusz Bodo
Mariusz Bodo
Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Related articles

Recent articles

spot_img