Fundusze dla miast

Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice i Staszów – osiem świętokrzyskich miast będzie mogło skorzystać z pakietu działań przygotowywanych przez Ministerstwo Rozwoju w ramach wsparcia dla miast średniej wielkości.

Pakiet dla średnich miast jest elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i przeznaczony jest dla miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tysięcy mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich. Pakiet działań składa się z trzech części, a jego szacowana wartość wynosi 2,5 mld złotych.

Pierwsza z części dotyczy wydzielenia w krajowych programach operacyjnych dedykowanych konkursów i kopert finansowych dla działań zgłaszanych przez miasta średniej wielkości. Wsparcie będzie dotyczyło wdrażania innowacji przez sektor mśp  (60 mln zł w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia – POPW), zlecania badań na rynek (400  mln zł w Programie Inteligentny Rozwój), poprawy jakości środowiska i infrastruktury przeciwpowodziowej  (245 mln zł w Programie Infrastruktura i Środowisko), współpracy ponadnarodowej i poprawy mobilności (29 mln zł w Programie POWER).

Miasta będą mogły również skorzystać z Funduszu Inwestycji Samorządowych w formie innej niż dotychczasowe dotacje i zwiększanie zadłużenia. Fundusz oferuje możliwość wchodzenia kapitałowego w spółki komunalne poprzez np. obejmowanie akcji lub zakup obligacji. Fundusz dysponuje kwotą 400 mln złotych, z których część przeznaczona będzie na rozwój miast średnich.

Ponadto miasta będą mogły skorzystać z Programu wspierania inwestycji o szczególnym  znaczeniu dla gospodarki polskiej. Inwestorzy lokujący swoje inwestycje w średnich miastach uzyskają dodatkowe zachęty w postaci wyższego poziomu pomocy publicznej czy też korzyści zwiane ze zwolnieniem nowej inwestycji z podatków CIT i PIT, jeśli będą one na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

W najbliższych tygodniach zostaną ogłoszone konkursy dedykowane w krajowych programach operacyjnych, a w ciągu kilku miesięcy zostaną sfinalizowane prace legislacyjne pozwalające uruchomić pozostałe instrumenty wsparcia.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial