Fundusze unijne. Koniec roku z wysoką, szóstą pozycją

To był zdecydowanie dobry rok w wydatkowaniu unijnych funduszy. Mimo szalejącej pandemii koronawirusa, województwo świętokrzyskie nie zwalnia tempa w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego, czego wymiernym efektem jest szósta pozycja w kraju na koniec grudnia 2020 r.

Blisko 90 proc. – taka jest kontraktacja unijnych środków na koniec 2020 r. Ogółem liczba wszystkich umów na dofinansowanie z RPOWŚ wynosi 4322, a łączna wartość unijnego wsparcia, które powędrowało do beneficjentów, to 5 mld 466 mln zł! To daje naszemu regionowi szóstą pozycję w kraju. O tym, jak bardzo owocny był miniony rok, świadczy choćby fakt, iż na samym jego początku liczba podpisanych umów była o połowę mniejsza. Region świętokrzyski wyraźnie przyśpiesza i to mimo pandemii koronawirusa, która w marcu ubiegłego roku spowodowała zamknięcie gospodarki i wstrzymanie aktywności w wielu dziedzinach życia.

Ostatni miesiąc 2020 r. był niezwykle pracowity jeśli chodzi o umowy zawierane w ramach RPOWŚ 2014-2020. Największa z nich, na prawie 37 mln zł unijnego dofinansowania, została podpisana z gminą Skarżysko-Kamienna na budowę zintegrowanego systemu komunikacyjnego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”.

– To bardzo ważne i niezwykle istotne dla społeczności lokalnej przedsięwzięcie, dzięki któremu nastąpi zwiększenie udziału ekologicznego, niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze gminy Skarżysko-Kamienna – podkreśla marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Podniesiona zostanie także dostępność i jakość usług transportu publicznego. Niezwykle ważne jest także zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i skrócenia czasu podróży.

Grudzień to również dwie ważne umowy na dofinansowanie projektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii – dzięki pierwszej na kwotę ponad 21 mln zł możliwa będzie termomodernizacja dziesięciu budynków lecznicy, druga opiewająca na 5 mln zł pozwoli na realizację czterech projektów profilaktyczno-zdrowotnych skierowanych do kobiet.

Warto dodać, że w ostatnim miesiącu 2020 r. popisano również umowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację dziewięciu projektów wspierających rozwój szkolnictwa zawodowego oraz pięciu umożliwiających tworzenie miejsc przedszkolnych i podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej. Ze środków unijnych dofinansowano także rewitalizacje świętokrzyskich miejscowości (m.in. Bielin i Opatowa) oraz przedsięwzięcia związane z szeroko rozumianą ekologią ( m.in. termomodernizację Urzędu Gminy w Daleszycach i rozbudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sandomierzu). Dodatkowe fundusze, w wysokości 29 mln zł, powędrowały na zwiększenie projektu „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”, dzięki któremu przedsiębiorcy z naszego regionu poszkodowani przez pandemię koronawirusa będą mogli sięgnąć po udzielane na preferencyjnych warunkach pożyczki. Co warto podkreślić, wzrasta również pula środków unijnych przeznaczonych na „covidowe” wsparcie placówek służby zdrowia w ramach projektów realizowanych z Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna. Na koniec roku wyniosła ona już 52 mln 863 tys. zł.

Podsumowując wydatkowanie unijnych funduszy – najwyższe, bo sięgające 99 proc., jest ono dla Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, równie wysoka jest kontraktacja w Osi Priorytetowej 7 Sprawne Usługi Publiczne oraz Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

– Mamy powody do zadowolenia, choć jeszcze wiele pracy przed nami w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – mówi Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. – W ciągu minionego roku, dzięki intensywnej pracy, poprawiliśmy niekorzystne dla nas rankingi. Ważne, by maksymalnie wykorzystać szanse jakie dają unijne fundusze i dobrze przygotować się do nowej perspektywy UE.

Marszałek Andrzej Bętkowski podsumowując podkreśla, że cieszą go kolejne inwestycje w ramach RPOWŚ, bowiem są one namacalnym efektem sprawnej realizacji obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

– W grudniu do użytku został oddany most na Wiśle w Nowym Korczynie – to potężna inwestycja, która otrzymała 51 mln zł unijnego wsparcia. Oddano także 16 kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej od Radoszyc do Łopuszna, natomiast w najbliższych tygodniach zostanie przekazany wykonawcy plac pod budowę kampusu laboratoriów Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Na tę ważną dla naszego regionu inwestycję przekazaliśmy z funduszy unijnych 165 mln zł – wylicza marszałek Bętkowski.

źródło: http://www.swietokrzyskie.pro

The following two tabs change content below.

Może Ci się również spodoba

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial