Gdzie ci inwestorzy?

Prezydent miasta Konrad Krȍning chętnie organizuje konferencje na temat nowych inwestorów w naszym mieście. Postanowiliśmy sprawdzić jak dziś wygląda sytuacja nowych miejsc pracy dla naszych mieszkańców. Na początek wybraliśmy trzy firmy te, które były najbardziej promowane w mediach.

Dla przypomnienia:

Wirtuale.pl

„Centrum Obsługi Inwestora, o którym już Państwa szczegółowo informowaliśmy, rusza 1 lipca. Pierwszym przedsiębiorstwem, które zostanie uruchomione w ramach centrum w budynku LIPSK przy ulicy Legionów będzie Wirtuale.pl. Rekrutacja już trwa.

– Postanowiliśmy ten oddział uruchomić, przy aktywnej współpracy z miastem. Rozpoczęliśmy rekrutację, mamy pierwszych kandydatów. Szacujemy, że w ciągu dwóch miesięcy uruchomimy piętnaście stanowisk pracy w tym dziale. Planujemy też pozyskiwanie ludzi do realizacji usług, np. obsługi stron www, obsługi bazy danych. Zapraszamy kandydatów do składania aplikacji – mówi Dariusz Korona, wiceprezes Wirtuale.pl S.A.”

źródło: 03.06.2015 TV Świętokrzyska

 

Marathon

„Marathon International Logistics, bo o tej firmie transportowej mowa, zainwestuje w Skarżysku. Centrum transportowe najprawdopodobniej zostanie zlokalizowane w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym.

W miniony piątek w naszym mieście pojawił się Beniamin Matecki, dyrektor zarządzający firmy. Spotkał się z prezydentem Konradem Krönigiem i jego zastępcą Andrzejem Brzezińskim. – W naszym mieście, najprawdopodobniej w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym, powstanie Centrum Transportowe zatrudniające od kwietnia 20 kierowców międzynarodowych oraz kilku pracowników administracyjno-biurowych. Docelowo, w skali 3 do 4 lat, Centrum Transportowe ma ewoluować w Centrum Logistyczne zatrudniające, w zależności od rozwoju firmy, między 100 a 200 osób – wyjaśnia prezydent Konrad Krönig.

Marathon International Logistics świadczy szeroki zakres usług transportowych i logistycznych; zajmuje się m.in. transportem międzynarodowym, spedycją międzynarodową, przewozem ładunków niebezpiecznych. – To dopiero początek dobrych informacji dla naszego miasta – dodaje prezydent.”

źródło www.skarzysko.info 10.02.2015

Trwają też rozmowy na temat utworzenia w mieście dużego centrum logistycznego. Ta inwestycja jest uzależniona od wybudowania dalszej części „siódemki”.

Prowadzę rozmowy odnośnie uruchomienia w naszym mieście dużego centrum logistycznego. Ta inwestycja jest warunkowana tym, kiedy będzie skończona „siódemka”. W związku z tym, że położenie jest dosyć dobre, mamy już zainteresowanie ze strony potencjalnego inwestora zewnętrznego, który chciałby wykupować działki prywatne od mieszkańców miasta. Miasta przy tym zadłużeniu nie stać na to, żeby te działki skupić, a prywatny inwestor jest w stanie to zrobić.

źródło: 03.06.2015. tv świętokrzyska

 

PRES MEBEL

„PRES MEBEL- producent mebli tapicerowanych poszukuje pracowników do pracy w Skarżysku-Kamiennej. To jeden z inwestorów zewnętrznych, który zdecydował się na zainwestowanie w naszym mieście. Obecnie zatrudnia około 30 pracowników, ale w najbliższym czasie chce zwiększyć zatrudnienie.

W poniedziałek w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli przedstawiciele firmy „PRES MEBEL” na czele z właścicielem Cezarym Hardysiem oraz przedstawiciele władz miasta – prezydent Konrad Kronig i jego zastępca – Andrzej Brzeziński.

Firma PRES MEBEL wywodzi się z Częstochowy i w tym roku świętowała 25-lecie swojej działalności. W Skarżysku swoją działalność firma zaczynała w Skarżyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości zatrudniając kilka osób. W chwili obecnej wynajmuje dużą halę po Zakładach Metalowych Mesko (prowadzi również rozmowy dot. zakupu tej hali) i zatrudnia 30 osób, ale jak mówi jej właściciel – potencjał zatrudnienia firmy wynosi obecnie 100 osób (a według planów na przyszłość – w ciągu kilku najbliższych lat zatrudnienie w firmie może znaleźć 500 osób).”

źródło: 05 Wrz 2016 www.skarzysko24.pl

Dziś

Wirtuale.pl

Firma Wirtuale.pl już poza Skarżyskiem. Jak dowiedziała się nasza redakcja Wirtuale.pl już po trzech miesiącach opuściła świeżo wyremontowane pomieszczani w budynku przy ul. Legionów.

Miejsca pracy dla Skarżyszczan – 0

Marathon

Nasza redakcja zwróciła się do Powiatowego Urzędu Pracy o informacje na temat współpracy  z w/w firmami.

PUP w Skarżysku-Kamiennej wystosował do firmy Marathon pismo w zakresie możliwości przeprowadzenia spotkań rekrutacyjnych dla www firmy. PUP w Skarżysku-Kamiennej ustalił, iż w ewidencji osób bezrobotnych brak jest kandydatów do pracy spełniających wszystkie wymagania wskazane przez pracodawcę ( pracodawca nie wyraził zgody na przyjecie do pracy kandydatów posiadających mniejsze kwalifikacje , które w późniejszym czasie można uzupełnić). Jednocześnie UP w Skarżysku-Kamiennej przesłał komunikat o prowadzonej rekrutacji do wszystkich urzędów pracy w województwie świętokrzyskim i ustalił iż jest 5 kandydatów spełniających wszystkie stawiane przez pracodawcę wymagania. Następnie PUP w Skarżysku-Kamiennej w uzgodnieniu z pracodawcą zaplanował spotkanie rekrutacyjne z przedstawicielami firmy. Na spotkaniu stawiło się 23 kandydatów . Wśród przybyłych były osoby zaproszone za pośrednictwem : urzędów pracy, Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego oraz firmy Marathon. Po kilku dniach firma Marathon poinformowała o wynikach rozmów kwalifikacyjnych. Firma wyłoniła 3 osoby z którymi zostały zawarte umowy o pracę. PUP w Skarżysku-Kamiennej zaprosił firmę do udziału w targach pracy w maju 2016 r , w których firma wzięła udział. W październiku 2016 roku PUP ponownie zaprosił w/w firm do udziału w targach pracy. Tym razem firma nie wzięła udziału w tym przedsięwzięciu. PUP w Skarżysku-Kamiennej podjął również rozmowy z firmą Marathon dotyczącą możliwości podnoszenia kwalifikacji przyszłych pracowników. W wyniku przeprowadzonych szkoleń jedna osoba po zdanym egzaminie podjęła zatrudnienie u innego pracodawcy.

Co do powstania dużego centrum logistycznego w naszym mieście raczej nie ma mowy jak dowiedziała się nasza redakcja ze strony w/w firmy iż takie centrum powstało ale w Kostrzynie.

Wielkie otwarcie Centrum Logistycznego Marathon Cargo Hub w Kostrzynie

Marathon International już w nowej siedzibie przy ulicy Krajowej 3 w Kostrzynie. W ubiegły czwartek tj. 18 maja 2017 r odbyło się wielkie otwarcie nowego Centrum Logistycznego Marathon Cargo Hub. Budowa inwestycji trwała niespełna rok.

 

„Wybór lokalizacji naszej inwestycji nie był przypadkowy. Zdecydowała o niej wzorowa współpraca z władzami miasta Kostrzyna oraz Poznania.

Szczególne podziękowania należą się:

Staroście poznańskiemu Janowi Grabkowskiemu

Burmistrzowi Miasta Kostrzyna Szymonowi Matyskowi

Zastępcy Burmistrza Waldemarowi Biskupskiemu

Przewodniczącemu Rady Gminy Grzegorzowi Banaszakowi.

Chcielibyśmy gorąco podziękować za wsparcie i zaangażowanie, upatrując tym samym owocnej dla obu stron współpracy w przyszłości”

Prezes Marathon International

Emil Lisowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsca pracy – 3

 

PRES MEBEL

Firma Stylius zwróciła się do PUP o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy następnie PUP zorganizował spotkanie rekrutacyjne dla firmy w zawodzie szwaczka na 6 stanowisk pracy. W czasie realizacji umowy urząd pracy skierował do zatrudnienia łącznie 8 osób. W miesiącu sierpniu 2016 urząd pracy wystosował do firmy STYLUS pismo dotyczące możliwości zorganizowania przez urząd pracy szkolenia grupowego dla 10 osób w zawodzie szwaczka. W odpowiedzi firma poinformowała, że nie ma możliwości by szkolić potencjalne osoby na miejscu jednocześnie poinformowała, iż szkolenie zewnętrzne nie przyniosło by oczekiwanych rezultatów i dlatego firma nie jest zainteresowana taką forma współpracy. Następnie PUP wystosował pismo do w/w co do współpracy na rok 2017 dotyczący wsparcia w ramach refundacji kosztów wyposażenia oraz w zakresie szkolenia grupowego na stanowisku stolarz. Firma Stylius poinformowała, iż nie planuje poszerzenia zakresu swojej działalności  o montaż gotowych mebli w związku z powyższym szkolenie nie będzie spełniało oczekiwań firmy. Przedstawiciel firmy poinformował PUP, iż pracodawca na chwilą obecną nie jest zainteresowany współpracą z urzędem pracy, jednakże o każdej zmianie w tym zakresie poinformują PUP. W terminie od 02.10.2016 do 28.10.2016 PUP zorganizował szkolenia grupowe dla 8 osób w zakresie tematycznym szwaczka gdzie część zajęć teoretycznych i praktycznych odbyło się w siedzibie firmy Stylius. W wyniku szkolenia 8 osób ukończyło kurs z ocena pozytywna, a po szkoleniu 1 osoba została zatrudniona u innego pracodawcy , a jedna otworzyła działalność gospodarczą.

Firma Press Mebel uczestniczyła w trzech edycjach Targów pracy w związku z zaproszeniem PUP. Podczas pierwszych targów 20 osób rozmawiało z pracodawcą, a 3 osoby zostały zakwalifikowane do dalszych rozmów. W drugiej edycji targów pracy 60 osób rozmawiało z pracodawcą, a 10 osób zostało zakwalifikowanych do dalszych rozmów. W trzeciej edycji targów która odbyła się we wrześniu tego roku 15 osób rozmawiało z pracodawcą, a 2 osoby zostały zakwalifikowane do dalszych rozmów. W październiku 2016 roku PUP skierował do firmy pismo w sprawie możliwości udzielenia wsparcia finansowego ze strony urzędu pracy. W odpowiedzi w/w firma zgłosiła gotowość współpracy na rok 2017 w zakresie realizacji staży. W lutym tego roku firma Pres Mebel poinformowała PUP, iż pracodawca na chwilę obecną nie jest zainteresowany współpracą z urzędem pracy. W dniu 31.07.2017 w/w firma złożyła do upowszechnienia krajową ofertę pracy dla pracowników w zawodach klejarz mebli, monter mebli, tapicer meblowy oraz szwaczka maszynowa. PUP w pośrednictwie otwartym upowszechnił w/w oferty pracy czego efektem było dostarczenie 7 umów o pracę. Na terenie prowadzonej działalności gospodarczej przez inwestora z Częstochowy tj. firm Stylius oraz Pres Mebel tut. PUP przyczynił się do zatrudnienia co najmniej 15 osób.

Miejsca pracy – 15

Nasza redakcja zwróciła się z pismem o informację do w/w firm o ilość zatrudnionych osób z naszego miasta oraz o zamiary przyszłych naborów. Otrzymaliśmy  odpowiedź jedynie od firmy Press Mebel. Firma poinformowała nas, że obecnie zatrudnia 67 osób w oddziale skarżyskim. Jednocześnie przekazała informację, że jest zainteresowana zatrudnieniem tapicerów i szwaczek z doświadczeniem, a także  mile widziani są również pracownicy niewykwalifikowani do przyuczenia. Na nasze pytanie ile z tych 67 osób to nowe miejsca pracy i ilu skarżyszczan pracuje w/w firmie. Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

W wyniku informacji jakie otrzymaliśmy powstało 18 nowych miejsc pracy dla mieszkańców naszego regionu.

Redakcja ddsk życzy firmom samych sukcesów oraz rozwoju swojej działalności, by dzięki temu mogło również wzrosnąć zatrudnienie dla bezrobotnych z naszego regionu. Prezydentowi mniej zapowiedzi bez pokrycia i konferencji, a więcej pracy na rzecz naszego miasta.

 

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial