18.6 C
Nowy Jork

Grzegorz Małkus Blog: Wybrano świętokrzyskie władze olimpiad specjalnych

Published:

W sobotę 12 kwietnia wybrano nowe władze Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie. Podczas  Walnego Zjazdu  Delegatów w Suchedniowskim Paradiso, wybrano 9 osobowy Komitet Regionalny Oddziału Świętokrzyskiego, 3 osobową Komisję Rewizyjną oraz 8 delegatów na Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska.

KR skład

Prezesem Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia ponownie został Grzegorz Małkus – zastępca Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna. We władzach naczelnych funkcję Wiceprezesa ds. Sportu objęła Agnieszka Czerwonka, rehabilitantka Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Równoległej, a miejsce zawodnika olimpiad specjalnych zajął Rafał Mróz uczestnik tych Warsztatów. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego został wybrany Tomasz Sekuła – radny Rady Miasta Sakrżysko-Kamienna.

Kom Rew

Warto przy tej okazji przypomnieć, iż Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska to dynamicznie rozwijający się ruch na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. W Polsce działa 16 Oddziałów Regionalnych, Świętokrzyskie w ogólnopolskim rankingu plasuje się w ścisłej czołówce. Oddział Regionalny OSP – Świętokrzyskie skupia ponad 1440 członków w 30 Klubach Olimpiad Specjalnych, w tym 913 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną. Działalność olimpiad specjalnych wspierana jest głównie z dotacji PFRON i MSiT, ze środków od prywatnych sponsorów oraz przez jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki dużemu wsparciu w minionej kadencji, Oddział Regionalny zorganizował szereg imprez sportowych w tym rangi ogólnopolskiej jak Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, Ogólnopolski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych oraz zamiejscowo w Zakopanem, Suchem i Nowym Targu Mityngi w Narciarstwie Zjazdowym i Łyżwiarstwie Szybkim. Natomiast działalność codzienna opiera się na organizacji zajęć treningowych w Klubach oraz obozów sportowych głównie w górach.

Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie całorocznych treningów, zajęć i obozów, dzięki którym zawodnicy z niepełnosprawnością zdobywają umiejętności i sprawność fizyczną, pozwalającą im prezentować swoje możliwości podczas rywalizacji sportowej. W tym roku w Bydgoszczy, pod koniec sierpnia odbędą się kolejne Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, w których wystartuje liczna ekipa Świętokrzyska w tym wielu zawodników ze Skarżyska-Kamiennej.

Grzegorz Małkus

Grzegorz Małkus
Grzegorz Małkus
Grzegorz Małkus, Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, studia podyplomowe: Zarządzanie Nowoczesną Szkołą - Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Organizacja Pomocy Specjalnej - UJ, Sport Osób Niepełnosprawnych - AWF w Warszawie, Jakość Stanowienia Prawa - Uniwersytet Warszawski.

Related articles

Recent articles

spot_img