26.7 C
Nowy Jork

Historia kieleckiego Związku Strzeleckiego

Published:

Związek Strzelecki zaistniał w historii Polski 1910r z inicjatywy Związku Walki Czynnej. Była to organizacja paramilitarna. Działał on jednak legalnie, na zasadach zawartych w statucie, który był zatwierdzony przez władze austriackie. Nosił on oczywista nazwę Związek Strzelecki. Ta sama organizacja utworzona w Krakowie nazywała Towarzystwo Strzelec. Obie te organizacje, były podległe Józefowi Piłsudskiemu.

W zaborze austriackim, Związek Strzelecki organizował szkoły podoficerskie i oficerskie. Mógł on korzystać ze strzelnic wojskowych, odbywać regularne ćwiczenia, a na jego stanie mogła znajdować się zakupiona broń. jego członkami byli przedstawiciele wszystkich warstw społecznych i partii politycznych (z wyjątkiem Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy).

W chwili wybuchu wojny 1914r, Związek Strzelecki liczył około 8000 członków z zrzeszonych w 200 kołach strzeleckich. Jego członkowie, z czasem  stanowili podstawę Legionów Polskich, Polskiej Organizacji Wojskowej, która w tamtym okresie była organizacją nielegalną.

W okresie międzywojennym Związek Strzelecki funkcjonował jako organizacja społeczno-wychowawcza polskiej młodzieży. Kontynuował on tradycje związku z lat 1910-1914. Zrzeszał pozaszkolną, przedpoborową młodzież, głównie wiejska i rzemieślniczą. Zajmował się działalnością w zakresie funkcjonowania, a także przysposobienia wojskowego. Podlegał Ministrowi Spraw Wojskowych i należał do Polskich Związków Sportowych. Pozostawał w ścisłym związku z obozem Józefa Piłsudskiego.

DSCI1665

Kielecki Związek Strzelecki powstał 1994r jako organizacja nawiązująca bezpośrednio do tradycji przedwojennego Związku Strzeleckiego. Kielecki Związek Strzelecki nosi nazwę Józefa Piłsudskiego, a co najważniejsze jest pozarządową organizacją. Jak dowiedziała się  nasza redakcja od Komendanta Głównego wspomnianego związku, starszego inspektora Jerzego Gruszczyńskiego, podstawowym jego celem jest działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, wychowanie strzelców w duchu patriotycznym oraz przygotowanie ich do służby w wojsku. Tutaj młodzi strzelcy wychowani są w duchu prawdziwego patriotyzmu i szczególnego umiłowania do tradycji naszej Ojczyzny.

DSCI1668

Komendant Jerzy Gruszczyński, prezentował naszej redakcji statut strzelca, który na piedestał wysunięte są oczywiście honorowe cechy, jakie powinien mieć służący Ojczyźnie członek Związku Strzeleckiego.

DSCI1699

Ewa Michałowska-Walkiewicz

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img