Hucpa opozycji czy nieudolność prezydenta Kröniga?

W piątek o godzinie 7:45 odbyła się LVII Sesja Rady Miasta. Sesja została zwołana na wniosek radych opozycji. W porządku obrad znajdowała się rozpatrzenie uchwały w sprawie odwołania radnego Juliusza Bilskiego z Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także przedstawienie informacji o sytuacji ekonomicznej dwóch spółek gminnych tj. MKS oraz MUK. W sesji uczestniczyli wszyscy radni. W czasie procedowania uchwały radni opozycji zwrócili uwagę, iż radny Juliusz Bilski jako pracownik spółki MUK, może być nie obiektywny w czasie wykonywania kontroli z działalności prezydenta, czy jednostek podległych gminie. Ze względu na bezpośrednią zależność w stosunku do prezydenta Konrada Kröniga. W trakcie dyskusji okazało się, że radny podjął pracę jako księgowy w MUK mimo, że nie odbył się konkurs na to stanowisko. Radny Dąbrowski apelował do radnego Bilskiego by ten sam podał się do dymisji ze stanowiska Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Nic takiego niestety nie miało miejsca. Podczas głosowania 9 radnych zagłosowało za, a 11 było przeciw (radni koalicji) uchwale.

Kolejnym punktem było przedstawienie informacji o sytuacji ekonomicznej spółki MKS. Głos zabrał prezes Bartosz Iskra. Przedstawił on kondycje firmy w trzech zdaniach. Na pytanie radnego Bodo czy to wszystko co ma do powiedzenia na temat spółki odpowiedział, że tak.

Radny Mariusz Bodo zadał pytanie: Jakie zadłużenie miała spółka MKS jak został Pan prezesem, a jakie ma obecnie? Jakimi wynikami finansowymi spółka zakończyła rok 2015,2016 i 2017?, Jaki jest stan taboru? Ile osób Pan zwolnił, a ile Pan zatrudnił? Czy firma wykonujące termomodernizacje budynków MKS zapłaciła kary umowne?- na koniec skwitował to tak na początek.

Prezes Bartosz Iskra odpowiedział : Ze względu na zbyt duży zakres pytań odpowiedzi udzielę na piśmie.

Radny Mazurkiewicz zapytał: Czy prezes dostał zawiadomienie o dzisiejszej sesji?

Prezes Bartosz Iskra odpowiedział: Tak dostałem

W tym momencie głos zabrał wiceprezydent Andrzej Brzeziński ( prezydenta Konrada Kröniga nie było na sesji) : Oczekujecie danych, zwołujecie sesję. Chyba wypadałby doprecyzować czego Państwo oczekujecie. Pan rady Mariusz Bodo zadaje pytania na, które już dostał odpowiedzi na piśmie w formie interpelacji. Panowie to nie jest nic innego jak hucpa polityczna. Na poprzedniej sesji dostaliście informacje. O co wam chodzi! To jest nic innego jak awantura polityczna. Macie te dane, Pan radny interpelował o nie na sesji są świadkowie. Ja nie wiem o co chodzi.

Radny Bodo stwierdził, że radny ma prawo pytać, a prezydent ma obowiązek odpowiadać

Andrzej Brzeziński: Dostał Pan odpowiedź, że dostanie Pan odpowiedź na piśmie. A wiec ja nie rozumiem tego bicia piany.

Radny Bodo skwitował: Bicie piany jest z Pana strony.

Jacek Ciepiński zapytał prezesa: Czy przeciwko Panu toczy się postepowanie w prokuraturze i kto je wszczął?

Prezes Bartosz Iskra: Zostało złożone zawiadomienie do prokuratury nie wiem przez kogo. Dowiedziałem się o tym zawiadomieniu z mediów. Dostałem bodajże dwa tygodnie temu postanowienie prokuratory o udostępnienie dokumentów, to jest postepowanie sprawdzające. Żadne śledztwo na ten moment się nie toczy. Natomiast wszelkie dokumentu zostały udostępnione jak również pismo, że jestem otwarty na każda współpracę. I cieszę się że takie postepowanie zostało wszczęte bo może w końcu raz na zawsze zostanę oczyszczony z tych zarzutów, które mi są stawiane. Natomiast co do osób które na mnie doniosły będą wyciągnięte konsekwencje karne wobec nich.

Mariusz Bodo zadał kolejne pytanie : Zadam proste pytanie by mógł Pan nam tu dzisiaj na sesji odpowiedzieć. Jakie było zadłużenie spółki jak został Pan prezesem, a jakie jest dzisiaj? I drugie pytanie Czy prawdą jest, że podpisał Pan umowę doradczą z firma, która prowadzi lombard?

Prezes Bartosz Iskra: Zacznę od drugiego pytania, Pan radny nadinterpretuje dane, które są w KRS. Ja tego nie sprawdzałem. Umowa została podpisana z doradcą, sprawdzone zostały jego kompetencje zawodowe. Jest to osoba która przeszkoliła 10 000 osób, współpracuje z dużymi grupami koncernami z terenu Polski i nie tylko, wiec duża nadinterpretacja  wyciągnięcie tylko jakiegoś jednego faktu, którego ja nie zdążyłem sprawdzić. Na pierwsze pytanie odpowiem na piśmie ponieważ nie mam tu takich informacji.

Radny Bodo dopytał: Czy umowa z firmą doradczą nadal obowiązuje czy owa umowę Pan rozwiązał?

Prezes Bartosz Iskra: Zaznaczam jeszcze raz, że nie jest to żaden lombard. Umowa ta została rozwiązana na wniosek Rady Nadzorczej

Radny Jacek Ciepiński: Czy mam to tak rozumieć skoro podpisuje Pan umowy doradcze z firmami czyli Pan nie posiada odpowiednich kompetencji?

Przewodniczący Leszek Golik: Panie radny proszę o poważne pytanie?

Jacek Ciepiński: Ale to jest poważne pytanie. Jakie miał Pan kompetencje wcześniej. Pan nie ma kompetencji. Pan nigdzie nie pracował jako prezes, więc po to Pan bierze sobie doradców. Czy ma Pan kompetencje?

Prezes Bartosz Iskra : Proszę Pana mam kompetencje, które są potwierdzone Certyfikatem kompetencji zawodowej, który posiadam odnośnie transportu i odpowiednim ukierunkowaniem studiów.

Jacek Ciepiński: To proszę mi powiedzieć co panu doradzała firma? W jakich kwestiach Panu doradzała?

Prezes Bartosz Iskra: Panie radny zakres czynności doradczy jest szczegółowo opisany te dokumenty są dostępne jeżeli Pan zawnioskuje to je Panu przekażę.

Jacek Cipiński :Ja proszę o odpowiedź dzisiaj.

Bartosz Iskra: Ja nie ma zakresu obowiązków, ani umowy, którą podpisano z doradcą. Nie prosił mnie Pan dzisiaj o przygotowanie tego typu informacji.

Tu kłótnia między Przewodniczącym Leszkiem Golikiem, a radnym Jackiem Ciepińskim

Radny Mariusz Bodo: Czy podpisana jest umowa z tv dami, za jaką kwotę i jakie korzyści przynosi ona spółce?

Bartosz Iskra: Umowa z tv dami nie jest podpisana.

Mariusz Bodo: Przepraszam chodziło o tv Świętokrzyska.

Bartosz Iskra: Z tv świętokrzyską tak. Polega ona na promocji spółki.

Mariusz Bodo: Za jaka kwotę?

Bartosz Iskra: Nie pamiętam udzielę odpowiedzi na piśmie.

Konrad Wikarjusz: Czy nie przyszło Panu do głowy by na spotkanie w sprawie sytuacji ekonomicznej spółki zabrać osoby kompetentnej np. księgowej?

Bartosz Iskra: Nie zawnioskowaliście o udział bądź Głównej Księgowej lub kogokolwiek innego. Jeśli chodzi o dane za 2017 rok podałem je Państwu, jeżeli chodzi o lata 2016 i 2015 nie jestem wstanie. Tak jak wspomniałem udzielę odpowiedzi na piśmie.

Mariusz Bodo : Zadam panu pytanie na, które powinien pan znać odpowiedź. W 2015 spółka miała stratę 2016 spółka miała stratę i 2017 spółka miała stratę. Jakie wynagrodzenie miał Pan na początku jako prezes MKS, czy to wynagrodzenie rosło i jakie wynagrodzenie posiada Pan dzisiaj?

Bartosz Iskra: Jakie było pierwsze pytanie?

Mariusz Bodo: Z jaka pensja zaczynał Pan jako prezes?

Bartosz Iskra: To było drugie?

Mariusz Bodo: Na początku było ze spółka miała straty w 2015,2016,2017, ale do nie było pytanie. To był stwierdzenie.

Bartosz Iskra: Błędne stwierdzenie 2016 roku spółka osiągnęła wynik dodatni.

Mariusz Bodo: Z dokumentów z KRS wynika, że spółka w 2016r miała stratę ponad 1 400 000zł

Bartosz Iskra: Udzielę informacji na piśmie. Jeżeli chodziło o wynagrodzenie wzrastało.

Radny Wiesław Szwajewski: Jaką funkcję w MKS pełni radny Grzegorz Wiśniewski z wynagrodzeniem 120 000zł rocznie mimo złej kondycji finansowej spółki ?

Bartosz Iskra: Do wynagrodzenia nie będę się odnosił. Grzegorz Wiśniewski pracuje jako Główny Specjalista ds. Technicznych

Przewodniczący Leszek Golik: Zamykam dyskusję na temat informacji ekonomicznej spółki MKS.

Następnie Prezes MUK przedstawił sytuację spółki, po której miała miejsce dyskusja. Prowadzona była ona w sposób spokojny i merytoryczny. Na zadawane pytanie radnych prezes w sposób wyczerpujący odpowiadał.

Na koniec Radny Mariusz Bodo zabrał głos i skwitował: Jeden prezes mógł się przygotować drugi niestety nie.

Na tym sesję zakończono.

Z dokumentów KRS  w sprawozdaniach finansowych wynik finansowy MKS za lata 2015, 2016,2017 prezentuje się następująco.

2015 – strata 826 781zł

2016 – strata 1 446 737zł

2017 – strata 675 302zł

Co daje za trzy lata sumę 2 948 820zł

Czy jakikolwiek prezes z takimi wynikami finansowymi  w prywatnej spółce jeszcze by pracował?

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial