Interpelacja Mariusza Bodo

 mariusz_bodoIle osób jest zatrudnionych w Centrum Obsługi Inwestora ? Na jakich stanowiskach i z jakim wynagrodzeniem ?  Jaki jest roczny koszt utrzymania COI ? Ile firm ma swoją siedzibę w COI z jakiej branży ? Jaką kwotę z tytułu wynajmu płacą firmy mieszczące się w COI ?
Ile firm mieściło się w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym na dzień 31.12.2014r , a ile jest obecnie?
Jakie są roczne koszty utrzymania SIT ?
Jaka kwotę z tytułu wynajmu płacą firmy mieszczące się w SIT ?
Czy w SIT są zatrudnione inne osoby niż w COI ?
Ile terenów sprzedało miasto od momentu powstania Miejskiej Bazy Terenów Inwestycyjnych? (nie wliczając terenów Bernatki ) Jeżeli tak to za jaką kwotę?
Proszę o podanie kwot dotacji przedmiotowych, podmiotowych , środków na działalność zgodnie z planem Budżetowym na rok 2015 z wszelkimi zmianami do 31 grudnia 2015 dla jednostek podległych: Centrum Integracji Społecznej, Muzeum im. “Orła Białego”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Przychodnie Miejskie”, Miejskie Centrum Kultury, Centrum Obsługi Inwestora? Proszę o podanie faktycznie przekazanych środków do dnia 31 grudnia 2015r dla w/w jednostek?
Panie Prezydencie zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Racławickiej, którzy mają ciągle ten sam problem żużlowa i pełna dołów ulica. Nadmieniam, że przy tej ul znajduje się kilka zakładów pracy . W zaszłym roku została położona kanalizacja. Co ciekawe połowa ulicy należącej do Skarżyska Kościelnego to ulica asfaltowa ,a pozostała część należy do Skarżyska-Kamiennej jest to ulica żużlowa w stanie tragicznym. Kiedy mieszkańcy owej ulicy mogą liczyć, że ich problem zostanie rozwiązany? Podkreślam to też podatnicy Naszego Miasta.

Mariusz Bodo

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial