Interpelacja Piotra Brzezińskiego

Zgodnie z przysługującymi uprawnieniami wynikającymi z funkcji Radnego Rady Miasta, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz §43 Statutu Miasta Skarżyska-Kamiennej, zgłaszam interpelację w następującej sprawie:

Od pewnego czasu trwa budowa bloku przy skrzyżowaniu ulicy Spółdzielczej i Sezamkowej. Co jakiś czas podjeżdża tam ciężki sprzęt budowlany, który w celu wykonania swoich prac parkuje m.in. na chodnikach co powoduje ich niszczenie. W celu wykonania podłączenia bloku do kanalizacji miejskiej dokonano wycinki asfaltu w jezdni ulicy Sezamkowej po czym po zakończeniu tych prac dokonano zasypania i utwardzenia jezdni rodzimym gruntem. W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się z prośbą do pana prezydenta aby zobligować Inwestora do naprawienia powstałych szkód na mieniu gminy, tj. naprawy chodników oraz nawierzchni jezdni ulicy Sezamkowej. Mieszkańcy oczekują, że teren po zakończeniu budowy zostanie pozostawiony w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac.

Radny Rady Miasta Skarżysko-Kamienna

Piotr Brzeziński

Może Ci się również spodoba

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial