22.1 C
Nowy Jork

Interpelacja radnego- Mariusz Bodo

Published:

Na sesji w dniu 31 marca po raz kolejny poruszyłem temat przejęcia dwóch działek od PKP na rzecz gminy tj. 24/1 i 98/9 położonych między wieżowcami przy ul Żeromskiego i blokami przy ul Górniczej. Przypomnę sprawa toczy się od grudnia 2013 roku gdy radni przegłosowując uchwale wyrazili zgodę na przejecie tych działek. Wyniku mojej interpelacji otrzymałem odpowiedź w dniu 10 kwietnia tego roku, że toczy się w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej sprawa zwrotu działki 24/1 na rzecz byłych właścicieli. Otrzymałem również informacje, że zakończenie tego postępowania jest warunkiem niezbędnym do podjęcia dalszych działań w kwestii przejęcia przez Gminę  Skarzysko-Kamienna w/w nieruchomości.  W piśmie zapewniono mnie, że sprawa jest na bieżąco monitorowana przez Wydział merytoryczny Urzędu Miasta. Po otrzymaniu odpowiedzi postanowiłem udać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-kamiennej, celem otrzymania informacji na jakim etapie znajdują się sprawy zwrotowe dotyczące działki 24/1. Ku mojemu zaskoczeniu dowiedziałem się, że i owszem postępowanie zwrotowe dotyczące w/w działki toczyło się w 2015 r., a Starostwo wydało decyzje odmowną w stosunku do zwrotu. Mało tego byli właściciele zaskarżyli ta decyzję do Wojewody, która utrzymała w mocy decyzję Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej we wrześniu 2015 roku.

1 W jaki sposób wydział merytoryczny Urzędu Miasta monitoruje na bieżąco sprawę przejęcia działek od PKP?

2 Proszę o przekazanie kserokopii dokumentów dotyczących sprawy od września 2015r do dnia dzisiejszego?

3 Jakie działania podjął Wydział merytoryczny celem uregulowania stanu prawnego od września 2015 roku?

4 Dlaczego na interpelacje zadaną w dniu 31 marca  2017r. otrzymałem kłamliwą informacje o niby toczących się postępowaniach w innych instytucjach?

5 Czy  wydział merytoryczny zrobił cokolwiek by uregulować stan prawny dotyczący działek 24/1 i 98/9, czy tylko z lenistwa i niekompetencji naczelnika odpowiada się kłamliwie i nieprecyzyjne by pozbyć się problemu?

Poniżej odpowiedź jaką otrzymałem od Prezydenta

 

Mariusz Bodo
Mariusz Bodo
Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Related articles

Recent articles

spot_img