Interpelacja radnego- Mariusz Bodo

Na sesji w dniu 31 marca po raz kolejny poruszyłem temat przejęcia dwóch działek od PKP na rzecz gminy tj. 24/1 i 98/9 położonych między wieżowcami przy ul Żeromskiego i blokami przy ul Górniczej. Przypomnę sprawa toczy się od grudnia 2013 roku gdy radni przegłosowując uchwale wyrazili zgodę na przejecie tych działek. Wyniku mojej interpelacji otrzymałem odpowiedź w dniu 10 kwietnia tego roku, że toczy się w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej sprawa zwrotu działki 24/1 na rzecz byłych właścicieli. Otrzymałem również informacje, że zakończenie tego postępowania jest warunkiem niezbędnym do podjęcia dalszych działań w kwestii przejęcia przez Gminę  Skarzysko-Kamienna w/w nieruchomości.  W piśmie zapewniono mnie, że sprawa jest na bieżąco monitorowana przez Wydział merytoryczny Urzędu Miasta. Po otrzymaniu odpowiedzi postanowiłem udać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-kamiennej, celem otrzymania informacji na jakim etapie znajdują się sprawy zwrotowe dotyczące działki 24/1. Ku mojemu zaskoczeniu dowiedziałem się, że i owszem postępowanie zwrotowe dotyczące w/w działki toczyło się w 2015 r., a Starostwo wydało decyzje odmowną w stosunku do zwrotu. Mało tego byli właściciele zaskarżyli ta decyzję do Wojewody, która utrzymała w mocy decyzję Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej we wrześniu 2015 roku.

1 W jaki sposób wydział merytoryczny Urzędu Miasta monitoruje na bieżąco sprawę przejęcia działek od PKP?

2 Proszę o przekazanie kserokopii dokumentów dotyczących sprawy od września 2015r do dnia dzisiejszego?

3 Jakie działania podjął Wydział merytoryczny celem uregulowania stanu prawnego od września 2015 roku?

4 Dlaczego na interpelacje zadaną w dniu 31 marca  2017r. otrzymałem kłamliwą informacje o niby toczących się postępowaniach w innych instytucjach?

5 Czy  wydział merytoryczny zrobił cokolwiek by uregulować stan prawny dotyczący działek 24/1 i 98/9, czy tylko z lenistwa i niekompetencji naczelnika odpowiada się kłamliwie i nieprecyzyjne by pozbyć się problemu?

Poniżej odpowiedź jaką otrzymałem od Prezydenta

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial