Interpelacja radnego Mariusza Bodo

Pan Bartosz Iskra Prezes MKS  w wywiadzie dla telewizji tvświętokrzyska z dnia 5 grudnia 2017r. poinformował, że spółka za rok 2016 osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie blisko 400 000zł, natomiast z dokumentów KRS w sprawozdaniu finansowy widnieje strata czyli wynik ujemny na poziomie 1 400 000zł.

1 Panie prezydencie proszę o  odpowiedź jaki wynik osiągnęła spółka MKS za rok 2016?

2 Dlaczego prezes Iskra wprowadza w błąd mieszkańców informując o dodatnim wyniku finansowym za rok 2016?

3 .Jaki wynik finansowy osiągnęła spółka MKS za rok 2017?

4 W jakiej kondycji finansowej dzisiaj znajduje się spółka MKS i jaki jest jej ogólny wskaźnik zadłużenia DR?

Na sesji w dniu  29.06.2017r poruszałem ponownie temat przejecie nieodpłatnie działek 24/1  i 98/9 od PKP.  W lipcu gmina wysłał pismo do PKP co do percypowania w kosztach przejęcia w/w działek.

1 Czy gmina dokonała już przejęcia działek 24/1 i 98/9 od PKP?

2 Jeżeli nie to dlaczego?

3 Jaki jest całkowity koszt przejęcia w/w działek przez gminę ? Informuje, że wspólnoty mieszkaniowe  położone wzdłuż w/w działek są zainteresowane współfinansowaniem kosztów  przejęcia działek od PKP

Jedna z moich interpelacji dotyczyła wprowadzenia elektronicznych dzienników w szkołach podległych gminie.  W odpowiedzi otrzymałem informacje, że odbędą się zebrania dyrektorów z rodzicami celem omówienia wprowadzania elektronicznych dzienników   w placówkach.

1 Czy takie zebrania się odbyły jeżeli tak to w których placówkach, jeżeli nie to dlaczego ?

2 Jak wygląda sytuacja na dziś wprowadzenia elektronicznych dzienników ?

Na sesji czerwcowej pytałem się o rozwiązanie grup młodzieżowych w klubie Granat tj . juniora starszego i młodszego czyli bezpośredniego zaplecza pierwszej drużyny. Pytałem jaki ma to skutek co do dotacji gminy przeznaczonej na szkolenie młodzieży w kwocie 200 000zł oraz prosiłem o przekazanie kopii dokumentów dotyczących rozliczeni  kwoty dotacji. Uzyskałem  w tedy informację że otrzymanie dokumentów będzie możliwe po złożenie sprawozdania finansowego przez klub Grant za rok 2016

1 Proszę o przekazanie kopi dokumentów sprawozdania finansowego klubu celem rozliczenia dotacji gminy za rok 2016 oraz kopii aplikacji jaka klub składał starając się  o dofinansowanie?

2 Czy gmina nie powinna mieć przedstawiciela w zarządzie klubu Granat ze względu na wsparcie finansowe jaki udziela klubowi?

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial