26.7 C
Nowy Jork

Interpelacja Radnego – Piotr Brzeziński

Published:

brzezinski_piotrPan Konrad Krӧnig

Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna

Zgodnie z przysługującymi uprawnieniami wynikającymi z funkcji Radnego Rady Miasta – art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz § 43 ust. 2 Statutu Miasta Skarżyska – Kamiennej, zgłaszam interpelacje w następującej sprawie:

W obecnej chwili remontowana jest ulica Szydłowiecka, która krzyżuje się z ulicą Rejowską. Ulica Rejowska jest drogą powiatową ale nie w całości bowiem istnieje odcinek, który nie jest w zarządzaniu ani gminy ani powiatu. Jest to odcinek, który kiedyś był drogą wewnętrzną jednego z zakładów przemysłowych. Dziś, ten odcinek ulicy stanowi dojazd do Komendy Powiatowej Policji, Posterunku Energetycznego, do biur obsługi klienta, do przedszkola, do miejsca w którym mieszkańcy mogą korzystać z siłowni, kręgielni i innych form aktywnego wypoczynku ale jest to także droga dojazdowa dla lokalnych przedsiębiorców. Mieszkańcy, którzy korzystają z tego odcinka drogi zwracają uwagę na zły stan nawierzchni jezdni oraz chodników. Mając na uwadze ich głos należałoby rozważyć modernizację tego odcinka drogi. Myślę, że w pierwszej kolejności trzeba uregulować stan prawny tego odcinka drogi. W związku z powyższym w imieniu mieszkańców zwracam się do Pana Prezydenta i jego służb o podjęcie odpowiednich działań w tym kierunku.

Radny Rady Miasta
Skarżysko-Kamienna

Piotr Brzeziński

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img