28.3 C
Nowy Jork

Interpelacje Piotra Brzezińskiego

Published:

piotr_brzezinski
Piotr Brzeziński  – Radny Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

Interpelacje złożone do Prezydenta Konrad Krӧnig  na sesji Rady Miasta w dn. 4 lutego 2016 r.

Zgodnie z przysługującymi uprawnieniami wynikającymi z funkcji Radnego Rady Miasta – art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r. poz. 594
z późniejszymi zmianami) oraz § 43 ust. 2 Statutu Miasta Skarżyska – Kamiennej, zgłaszam interpelacje w następujących sprawach:

  1. Karty dużej rodziny

Na terenie naszej gminy w wielu miejscach honorowana jest Karta Dużej Rodziny. Jej posiadacze otrzymują różnego rodzaju zniżki. W styczniu tego roku weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na jej podstawie m.in. rodziny posiadające KDR mogą zostać zwolnione w całości lub części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym mam pytanie, czy i ewentualnie kiedy w naszym mieście zostaną podjęte działania mające na celu umożliwienie posiadaczom karty skorzystanie z tego rodzaju ulgi?

  1. Rozkładu jazdy miejskich autobusów

Dlaczego zamiast dostosować kursy autobusów do potrzeb mieszkańców likwiduje pan kolejne linie i ogranicza ilość kursów na tych liniach które jeszcze pozostały? Przykładem są zlikwidowana linia nr 17 i zmniejszone ilości kursów linii nr 16. Pacjenci ośrodka zdrowia mieszczącego się przy ulicy Ekonomii skarżą się, że nie mają się jak dostać do przychodni czy na rehabilitację. Takie ograniczenie spowoduje, że pasażerowie przesiądą się do innych środków transportów, a przecież nie o to nam chodzi.

  1. Stan dróg z dnia 28 na 29 stycznia 2016 r.

W nocy z 28 na 29 stycznia pogorszyły się warunki drogowe. Zamarzająca mżawka spowodowała, że ulice i chodniki zamieniły się w ślizgawki. Mimo to żadna ze służb odpowiedzialnych za utrzymanie stanu dróg nie podjęła interwencji. Kto w tej sytuacji zaspał? Dlaczego, mieszkańcy miasta, zarówno piesi jak i zmotoryzowani narażeni byli o poranku na niebezpieczeństwo ?

Radny Rady Miasta Skarżysko-Kamienna

Piotr Brzeziński

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img