Interpelacje radnego Mariusz Bodo

Interpelacje XXIX sesji Rady Miasta z dnia 28.09.2016

1/ Na ul. Warszawskiej / 7 / w kilometrze 511, pomiędzy ul. Łowiecką a Główną
znajdują się dwa przepusty odprowadzające wody z osiedla Pogorzłe wprowadzając ją do systemu kanalizacji w osiedlu Place i dalej poprzez oś. Milica, ul. Metalowców do rzeki Bernatki tuż przed jej ujściem do Kamiennej.
W roku 2012 a także latach następnych po obfitych opadach deszczu miały miejsce
poważne podtopienia na całym przebiegu omawianej trasy kanału deszczowego. Szczególnie zagrożone były posesje przy ul. Łowieckiej i poniżej Kauflandu przy ul. Odlewniczej. Aby temu zaradzić powstała koncepcja odcięcia wód napływających z oś Pogorzałe, nie przepuszczania ich na wschodnią stronę ul. Warszawskiej i skierowania ich wzdłuż siódemki bezpośrednio do rzeki Bernatki.
W związku z przebudową siódemki Urząd podjął rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad by rozwiązanie to wpisać w projektowany nowy układ drogi ekspresowej.
Moje pytanie brzmi: na jakim etapie jest rozwiązanie tego problemu i co zrobiły
stosowne służby Urzędu, by docelowo rozwiązać tą jakże ważną sprawę ?

2/ Jak wiemy na skutek przetargu wywozem śmieci z naszego miasta zajmuje się
Konsorcjum firmy Koneckiej i z Łomży. Miejskie Usługi Komunalne Sp.z o.o.,
w której miasto ma swoje udziały utraciła główne źródło przychodów.
Jaką przyszłość widzi P. Prezydent przed tą firmą i kto zdaniem Pana dokończy rekultywację wysypiska śmieci w osiedlu Łyżwy?

3/ Kto, w jakim trybie i za jaka cenę został wyłoniony na przeniesienie monitoringu z budynku Komendy Policji do budynku MCK?
4/ Czy przed przeniesieniem monitoringu do budynku MCK działały wszystkie kamery?
5/ Czy po przeniesieniu monitoringu do budynku MCK został sporządzony protokół odbioru urządzeń co do ich sprawności?
6/ Kiedy stwierdzono wadliwość kamery zamontowanej na Plantach?
7/ Dlaczego wadliwa kamera przy Plantach została wymieniono dopiero po dokonaniu kradzieży lamp?
8/ Dlaczego nowo zamontowane lampy na Plantach nie miały zabezpieczeń przed kradzieżą?

9/Jaką kwotę w roku 2016 do dnia dzisiejszego zapłaciła Gmina Skarżysko-Kamienna za delegację?

10/ Ile wydała Gmina Skarżysko-Kamienna za wynajem dmuchańców na Placu Staffa w czasie trwania wakacji?

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial