Interpelacje radnego Mariusza Bodo

Na sesji w dniu 29.06.2017 interpelowałem w kilku kwestiach :

Przekazanie nieruchomości od PKP tj. działki 24/1 i 98/9 odbędzie się w trybie nieodpłatnego przekazania.
Czy gmina poniesie koszty zlecenia wyceny nieruchomości i służebności przesyłu, wypisu i wpisu KW?
Czy gmina odpowiedziała już na pismo od PKP z dnia 22.05.2017r dotyczący w/w działek? Jeśli tak to o jakiej treści?

Kiedy gmina wprowadzi dzienniki elektroniczne w placówkach edukacyjnych ?

Gmina w roku 2017 przeznaczyła kwotę 40 000zł na wymianę pieców. Z węglowych na gazowe, przy dofinansowaniu 3 tys na gospodarstwo. Co daje możliwości mieszkańcom na dofinansowaniu tylko dla 13 rodzin .Dla porównania Gmina wydała około 70 tys. na Pracownie Miast.

Jakie efekty dla gminy przyniosła Pracownia Miast?
Czy Prezydent zamierza zwiększyć środki na dofinansowaniu do wymiany pieców jeszcze w roku 2017? Jeśli tak to o jaka kwotę?

Czy gmina zamierza przeznaczyć środki na opryski przeciw komarom i kleszczom w roku 2017 ?

Dlaczego rozwiązano grupy młodzieżowe w Klubie Granat,chodzi o juniora starszego i młodszego?
Jak to się ma w stosunku do dotacji gminy przeznaczonej na szkolenie młodzieży w kwocie 200 000 zł na rok 2017?
Proszę o przekazanie kopi dokumentów dotyczących rozliczenia kwoty dotacji jaka gmina przekazała dla Klubu Granat?

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial