26.7 C
Nowy Jork

Interpelacje radnego

Published:

Na XXXIV Sesji Rady Miasta Skarżysko-Kamienna złożyłem  12 interpelacji a oto one:

1.Czy została zakończona inwestycja na termomodernizacje budynków MKS? Jeśli tak to kiedy nastąpił odbiór, jaki był koszt całkowity remontu tych budynków, czy inwestycja została odebrana bez uwag( proszę również kserokopie protokołów z odbioru prac podjętych remontem), o ile dni został przekroczony termin realizacji inwestycji, jaka kwota kar umownych został obciążony wykonawca, czy została dokonana płatność za wykonanie usługi?
2. Czy podpisanie umowy na dzierżawę odzieży roboczej przez MKS w kwocie 3055,57 zł miesięcznie nie uważa Prezydent za nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych?
3. Jakie jest zadłużenie spółki MKS na dzień 31.12.2016r?
4. W odpowiedzi na moja interpelację dotyczącą aneksowania umowy co do wydłużenia terminu inwestycji termomodernizacji budynków MKS. Otrzymałem odpowiedź, że umowa została wydłużona o 30 dni z powodu demontażu nadajników telekomunikacyjnych i nie ma w tym winy, ani Zamawiającego ani Wykonawcy. To ja się pytam kogo była wina? Czy MKS nie wiedział, że na budynku ma zamontowane nadajniki telekomunikacyjne? Czy przystępując do podpisania umowy na inwestycji ani Zleceniodawca ani Wykonawca nie wiedzieli, że należy w/w nadajniki zdemontować zanim dokona się remontu dachu?
5. Czy w roku 2016 MKS zaciągnął jakąś pożyczkę/ kredyt, jeśli tak to na jaka kwotę w jakiej firmie i na jaki cel oraz jaki jest całkowity koszt spłaty pożyczki/kredytu?
6. Ile kosztowały usługi kancelarii prawnych MKS od momentu objęcia stanowiska prezesa przez Pana Bartosza Iskrę?
7. Czy nowo zatrudnieni pracownicy w spółce MKS przez prezesa Pana Bartosza Iskrę byli karani za przestępstwa umyślne oraz czy posiadają wyroki skazujące za kradzież paliwa?
8. Czy Pan Bartosz Iskra jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w przypadku podjęcia błędnej decyzji? Jeśli tak to kto płaci za to ubezpieczenia MKS czy Pan Bartosz Iskra? Jeżeli MKS to jaka jest składka roczna tego ubezpieczenia?
9. Za jaką kwotę i jaką ilość opału zakupił MKS w 2016r ? Czy wyniku wybudowania nowej kotłowni nadmiar opału został sprzedany? Jeśli tak to w jakiej ilości, za jaką kwotę i w jakim trybie?

10. W czasie kampanii zapowiadał Prezydent, że włączy tereny inwestycyjne do Starachowickiej Strefy Gospodarczej. Czy posiada Pan takie tereny, o jakiej powierzchni i kiedy zamierza Pan włączyć je do SSG?
11. Ostatnio pojawiło się wiele informatorów samorządowych w różnych mediach, tj. TV Dami, portal internetowy spotted, czy gazetka nasza sprawa- Skarżysko , w jaki sposób został dokonany wybór wykonawcy czy zgodnie z ustawą zamówień publicznych, do ilu oferentów wysłano zapytania, proszę o podanie kwot złożonych przez poszczególne firmy, w jaki sposób dokonano kryterium oceny wyboru najkorzystniejszej oferty proszę o podanie procentowego wyboru ceny do innych kryteriów, czy sprawdzono powyższe firmy pod względem rejestracji czy są zarejestrowane w sądzie zgodnie z ustawa Prawo prasowe? Ile Gmina Skarzysko-Kamienna wydala na informatory samorządowe we wszystkich mediach łącznie za rok 2016, a ile zamierza wydać na rok 2017. Czy informatorach samorządowych opłaconych ze środków publicznych mogą wypowiadać się wszyscy radni jeśli tak czy jest sporządzony harmonogram przekazywania informacji przez radnych?
12. Już po raz drugi odbył się przetarg na odśnieżanie chodników i przystanków w których ponownie kwota jaka przewidział zamawiający znacznie została przekroczona, co dalej z odśnieżaniem chodników w mieście?

Mariusz Bodo
Mariusz Bodo
Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Related articles

Recent articles

spot_img