23.3 C
Nowy Jork

Interpelacje

Published:

W dniu 27.10.2016 r na XXX Sesji Rady Miasta złożyłem 12 interpelacji. Dwie pierwsze przedstawiłem ponownie , gdyz nie otrzymałem na nie żadnej odpowiedzi.

1/ Na ul. Warszawskiej / 7 / w kilometrze 511, pomiędzy ul. Łowiecką a Główną
znajdują się dwa przepusty odprowadzające wody z osiedla Pogorzłe wprowadzając ją do systemu kanalizacji w osiedlu Place i dalej poprzez oś. Milica, ul. Metalowców do rzeki Bernatki tuż przed jej ujściem do Kamiennej.
W roku 2012 a także latach następnych po obfitych opadach deszczu miały miejsce
poważne podtopienia na całym przebiegu omawianej trasy kanału deszczowego. Szczególnie zagrożone były posesje przy ul. Łowieckiej i poniżej Kauflandu przy ul. Odlewniczej. Aby temu zaradzić powstała koncepcja odcięcia wód napływających z oś Pogorzałe, nie przepuszczania ich na wschodnią stronę ul. Warszawskiej i skierowania ich wzdłuż siódemki bezpośrednio do rzeki Bernatki.
W związku z przebudową siódemki Urząd podjął rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad by rozwiązanie to wpisać w projektowany nowy układ drogi ekspresowej.
Moje pytanie brzmi: na jakim etapie jest rozwiązanie tego problemu i co zrobiły
stosowne służby Urzędu, by docelowo rozwiązać tą jakże ważną sprawę ?

2/ Jak wiemy na skutek przetargu wywozem śmieci z naszego miasta zajmuje się
Konsorcjum firmy Koneckiej i z Łomży. Miejskie Usługi Komunalne Sp.z o.o.,
w której miasto ma swoje udziały utraciła główne źródło przychodów.
Jaką przyszłość widzi P. Prezydent przed tą firmą i kto zdaniem Pana dokończy rekultywację wysypiska śmieci w osiedlu Łyżwy? Czy w wyniku wygrania przetargu przez firmę z Końskich przewidywane są zwolnienia pracowników Miejskich Usług Komunalnych a może likwidacja spółki?

3/ Dlaczego Gmina Skarżysko-Kamienna nie wsparła Powiatowego Sztapla w Skarżysku-Kamiennej kwotą 10 000zł na zakup sprzętu medycznego tj. endoskopu i gastroskopu?

4/ Jaka firma i za jaka kwotę wygrała przetarg na termomodernizację budynków MKS?
5/ Proszę o podanie terminu zakończenia inwestycji termomodernizacji budynków MKS?
6/ Czy w umowie na termomodernizacje budynków MKS zawarta była klauza kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji umowy, jeśli tak to w jakiej kwocie?
7/ Czy umowa na termomodernizacje była anektowana z tytułu wydłużenia terminu realizacji, jeśli tak to proszę o podanie uzasadnienie takiej decyzji?
8/ Kto jest odpowiedzialny w MKS za realizację w/w umowy po stronie zleceniodawcy?
9/ Czy konstrukcja dachu hali MKS została wymieniona zgodnie z projektem, a jeśli nie to dlaczego tak się stało?
10/Ile zapłaciło MKS za ubrania dla kierowców? Czy jest to dzierżawa, czy zakup? Proszę o podanie kosztów miesięcznych, rocznych i na jaki okres została podpisana umowa?
11/ Ile kilometrów przejechały „nowe” 16 letnie Neoplany w miesiącu wrześniu o rejestracjach: TSK 12401, TSK 12402, TSK 12403? Proszę również o podanie średniej kilometrów przejechanych przez inne autobusy MKS w miesiącu wrześniu?
12/ Czy służbowy samochód MKS marki Peugeot ma zamontowany GPS jak cała flota samochodów a jeśli nie to dlaczego?

Mariusz Bodo
Mariusz Bodo
Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Related articles

Recent articles

spot_img