22.1 C
Nowy Jork

Inwestycje w regionie

Published:

W 2016 roku świętokrzyskie samorządy uzyskały dotacje z budżetu wojewody na remonty i inwestycje na drogach gminnych i powiatowych w łącznej kwocie blisko 97 milionów złotych.

Ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej otrzymano nieco ponad 38 milionów, a ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – ponad 58 milionów złotych. Pieniądze te pozwoliły na realizację 413 zadań oraz na remonty, przebudowę i budowę około 461 km dróg gminnych i powiatowych.
Budżet państwa dofinansował również drogi powiatowe ze środków subwencji ogólnej będących w dyspozycji Ministra Infrastruktury i Budownictwa w kwocie blisko 6,4 miliona złotych. Stanowi to niecałe 2% wykorzystanych środków rezerwy, która wynosiła ponad 335 milionów złotych.
Uzyskane w 2016 roku środki pozwoliły na realizację niemal wszystkich zgłaszanych przez samorządy projektów. Poza inwestycjami w drogi wojewoda przekazała kwotę 2,5 miliona złotych na zabezpieczenie wąwozów lessowych i ponad 3 miliony złotych na zabezpieczenie osuwisk.
W roku 2017 Wojewoda Świętokrzyski dysponuje kwotą 56 milionów, w tym blisko 41 milionów złotych z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej oraz 15 milionów złotych ze środków rezerwy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dzięki tym środkom będzie możliwa realizacja co najmniej 114 zadań zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Oczekujemy na uruchomienie kolejnych środków z rezerwy MSWiA oraz na rozstrzygnięcie kolejnych postępowań przetargowych, które pozwolą na kontraktowanie dodatkowych projektów. Zapotrzebowanie zgłaszane przez samorządy naszego regionu na 2017 rok wynosi około 187 milionów złotych.

Oddział Kielecki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w roku 2016 zrealizował inwestycje na drogach krajowych łącznie na niemal 400 milionów złotych. Zdecydowana większość (ponad 95%) środków związana była z budową trasy ekspresowej S7 Na odcinkach Chęciny-Jędrzejów i Jędrzejów-granica województwa. Siedem i pół miliona kosztowały w poprzednim roku zadania w ramach Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych, a bieżące utrzymanie i remonty dróg kosztowały blisko 50 milionów złotych. W roku 2017 GDDKiA planuje wydatkowanie kolejnych prawie 400 milionów na inwestycje, w tym około 339 mln na kontynuację budowy trasy S7, 44 miliony na likwidację miejsc niebezpiecznych oraz około 15 milionów na proces przygotowania inwestycji. Niemal dwukrotnie większa kwota planowana jest na remonty i bieżące utrzymanie dróg (około 107 milionów zł).

 Województwo świętokrzyskie – dotacje na inwestycje i remonty dróg powiatowych i gminnych w roku 2016 dofinansowane z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego wg wartości zadań.

 Województwo świętokrzyskie – dotacje na inwestycje i remonty dróg powiatowych i gminnych w roku 2016 dofinansowane z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego wg liczby zadań.

 Podział środków z rezerwy subwencji ogólnej w 2016 r. na poszczególne województwa.

Mariusz Bodo
Mariusz Bodo
Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Related articles

Recent articles

spot_img