IX Międzyszkolny Ekologiczny Bieg Patrolowy z symbolicznym Dębem Pamięci

We wtorek 29 maja starosta Jerzy Żmijewski pogratulował i wręczył nagrody uczestnikom IX Międzyszkolnego Ekologicznego Biegu Patrolowego, nad którym sprawował patronat honorowy. Konkursową trasę biegu, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9 im. ks. prof. W. Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej i przez Stowarzyszenie “Nasze Pogorzałe”, przebiegło 15 trzyosobowych drużyn ze szkół powiatu skarżyskiego. Międzyszkolny Ekologiczny Bieg Patrolowy jest cyklicznym konkursem dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych połączony z propagowaniem aktywności fizycznej i będący formą kształcenia u dzieci postaw proekologicznych.
W konkursie udział wzięło 15 trzyosobowych drużyn z powiatu skarżyskiego. Gminę Skarżysko-Kamienna reprezentowały drużyny ze szkół: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 13 oraz drużyna z Dwujęzycznej Niepublicznej SP im. W. Humboldta. Gminę Skarżysko-Kościelne reprezentowały 2 drużyny: ze Szkół Podstawowych w Grzybowej Górze i w Lipowym Polu. Z gminy Bliżyn w konkursie uczestniczyły 2 drużyny: ze Szkoły Podstawowej w Bliżynie i w Sorbinie, a gminę Suchedniów reprezentowała szkoła w Ostojowie.
Jak informuje dyrektor szkoły Renata Bilska – trasa konkursowa z 6 stanowiskami patrolowymi przebiegała w lesie. Na poszczególnych stanowiskach uczniowie wykazywali się wiedzą dotyczącą znaczenia wody i jej racjonalnego wykorzystywania oraz wiadomościami dotyczącymi ekosystemu lasu, a także umiejętnością rozpoznawania roślin i zwierząt leśnych. Atrakcją dla dzieci zbiegających z trasy biegu było spotkanie z ,,doktorem H2O” i ,,wodne” koło fortuny.
Dużą niespodzianką dla uczniów okazało się spotkanie z ornitologiem panem Piotrem Dębowskim, który podzielił się z dziećmi ciekawymi wiadomościami o ptakach.
– Dzieci za trafne rozpoznawanie głosów ptaków otrzymywały od pana Piotra ciekawe książki. Ponadto wszyscy uczestnicy imprezy dowiedzieli się o działalności Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody, a oglądając krótki film, mogli zachwycać się pięknym upierzeniem żołny – dodaje dyrektorka szkoły.
Drużyny, które zdobyły najwięcej punktów za wiedzę i czas przebiegu trasy reprezentowały następujące szkoły:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 13
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Bliżynie
Zwycięskie drużyny oraz uczestnicy biegu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, które wraz z gratulacjami i dyplomami dla szkół wręczył starosta Jerzy Żmijewski. Nagrody książkowe natomiast w imieniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Skarżysko wręczył wszystkim uczestnikom p. Dariusz Nowak.
Za zapewnienie atrakcyjnych nagród dla wszystkich dzieci dyrektor szkoły Renata Bilska podziękowała wszystkim sponsorom wśród których był p J. Żmijewski oraz Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej. Natomiast za koordynowanie i zaangażowanie w organizację konkursu podziękowania otrzymały nauczycielki szkoły: p. Annie Cukrowskiej, p. Magdalenie Nowek i p. Małgorzacie Strószczyk.
Wydarzenie zakończyło wspólne posadzenie na placu szkolnym Dęba Pamięci – potomka Dęba Bartka dla upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Sadzonka została przekazana przez Nadleśnictwo Skarżysko.
Patronaty honorowe nad konkursem objęli: Świętokrzyski Kurator Oświaty i Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski.
Zadanie było współfinansowane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej.

źródło:www.skarzysko.powiat.pl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial