Jak uleczyć Powiatowy Szpital ?

Na listopadowej sesji Rady Powiatu Skarżyskiego dyrektor Powiatowego Szpitala im. Marii Skłodowskiej Curie w Skarżysku-Kamiennej przedstawił Radzie Powiatu Program Naprawczy szpitala. Aktualne regulacje prawne nakładają taki obowiązek gdy placówka zaliczy stratę w bilansie finansowym za rok ubiegły. Program naprawczy analizuje Rada Powiatu, a następnie go zatwierdza lub nie. Jest to kompetencja Rady Powiatu, która tym samym zobowiązuje dyrektora szpitala do działań, które pozwolą w kolejnych latach uniknąć kolejnych strat bilansowych.

Kondycja finansowa powiatowej lecznicy jest powszechnie znana. Opinie mieszkańców Skarżyska-Kamiennej na jej temat są bardzo różne. Od skrajnie negatywnych do bardzo dobrych. Jednak analiza Programu Naprawczego Powiatowego Szpitala im. Marii Skłodowskiej Curie, tym którzy się z uwagą wczytali w ten dokument, nie pozostawia żadnych złudzeń. Naprawić finanse szpitala przy takim nastawieniu jego kierownictwa się nie da! Oczywiście nie jest to stan, za który można obwiniać jedynie obecne kierownictwo szpitala. Faktycznie jest to efekt, do którego przyczyniło się wielu poprzednich dyrektorów, starostów, wicestarostów, ale również koalicji rządzących w powiecie. I nie jest czymś niewykonalnym sprawdzić kto, w jakim czasie odpowiadał za skarżyski Szpital.

Można się było zatem spodziewać, że listopadowa sesja będzie zdominowana tematyką szpitala. Tą okazję postanowiła wykorzystać Pani Poseł Marzena Okła Drewnowicz. Pani poseł już wielokrotnie dawała wyraz swojej fachowej wiedzy jak nie o historii Polski, to o reformie oświaty albo reformie sądownictwa czy Programie 500 +. W TVP Info zabłysnęła też znajomością produkcji rolnej. A na sesji Rady Powiatu objawiła się jako zatroskana matka o zdrowie mieszkańców naszego grodu. Wierząc w skuteczność działań Pani Poseł można by uznać, że wreszcie zajaśniało słońce nad skarżyską lecznicą i z przytupem lecznica podąży w świetlaną przyszłość. Pierwszy krok został uczyniony już 7 grudnia w czasie kolejnej sesji Rady Powiatu. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na powstanie w skarżyskim szpitalu nowego oddziału wewnętrznego o profilu kardiologicznym. Ten nowy oddział ma powstać w miejsce oddziału zakaźnego, który jak przedstawił zastępca dyrektora szpitala, od 2001 roku był dla szpitala nierentowny i przynoszący stratę. Na marginesie mówiąc, ludzkie zdrowie jest bezcenne, a rentowność powinna wynikać z umiejętności zarządzania finansami i zespołem. Decyzja Rządu o podwyższeniu wydatków na służbę zdrowia do 6% PKB i sektorowym oddłużaniu szpitali jest nadzieją również i dla naszego szpitala. Jednak równolegle do tych działań nastąpi uszczelnienie wydatków na ten sektor. Bo problem nie polega na braku pieniędzy, tylko na sposobie zarządzania pieniędzmi.

Wracając jednak do Programu Naprawczego Szpitala. Radni koalicji rządzącej mieli nie lada problem. Czy zagłosować za przyjęciem dokumentu, z którego nic konkretnego nie da się wycisnąć poza kilkoma hasłami i typowymi dla takiego dokumentu sloganami, czy go odrzucić i tym samym dać Zarządowi Powiatu sygnał do szukania innego rozwiązania. Wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości w postaci zmiany uchwały był gestem w kierunku budowania szerszej koalicji poparcia dla szpitala. Ale niestety, powiatowi radni z PO, SLD PiR i PSL odrzucając wniosek radnych PiS wybrali dla szpitala miałkość i bylejakość, dając tym samym wyraz swojej dezaprobaty dla szerokiej koalicji dla tego projektu. Najlepszy dowód, to że w tym Programie dyrektor nic nie wspomniał o możliwości utworzenia nowego oddziału czy likwidacji innych. Dlaczego? Prosty wniosek, za niepopularne decyzje dotyczące szpitala będą odpowiadać radni, a nie dyrektor szpitala. Przyjmując jednak za dobrą monetę tezę, że nowy oddział wewnętrzny o profilu kardiologicznym będzie dużym krokiem w kierunku nie do przepaści, ale w kierunku do uleczenia zapaści finansowej, to i tak wymierne efekty przyjdą za kilka lat. Wzmocnienia kadry lekarskiej i poprawa kondycji diagnostycznej w leczeniu pacjentów nie jest sprawą ani łatwą, ani oczywistą dla szpitala, który boryka się z gigantycznymi długami.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial